Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 117 Registres

PDF
Acta de la sessió inaugaral . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.007-008 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Comptes de la Junta de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana (Quart Congrés) . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.043 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Discurs inaugural . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.013-019 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Discussió de la ponència del A. Pujol i Brull . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.040-043 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. A. Trias Pujol . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.043-044 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. P. Vilanova . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.047-048 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. R. Moragas . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.045-046 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Discussió de la ponència del J. Grifols Roig . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.046-047 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Discussió de la ponència del. F. Gallart i Monés . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.039-040 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Exposició adscrita al IV Congrés . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.707-708 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Índex d’autors . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.387 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDF
Índex d’autors . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.063 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Junta organitzadora i executiva . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.005 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Junta organitzadora i executiva . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.007 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDF
Llista de congressistes protectors, de socis de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana, de congressistes numerarisi de congressistes adjunts . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.044-056 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Memòria de Secretaria . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.009-012 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Presidents honoraris . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.021 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Taula de matèries . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.057-062 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDF
Taula de matèries . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.385-386 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDF
Temes de ponència . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.009 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFAbelló, R.
Un nou antisèptic en Otorinolaringologia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.507-508 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFAgustí i Planell, Domingo
Contribució a l'estudi del puerperi normal i concepte de les petites infeccions puerperals . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.367-378 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFAlzina i Melis, Joan
Histopatologia, etiologia, i patogènesi de la paràlisi progres­siva en comparació de la sífilis cerebral . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.270-293 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFAlzina i Melis, Joan
Sobre l'educacció dels frenastènics o anormals . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.407-411 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFArgemí Lacoma, Josep
Observacions bacteriològiques en pleuresies sero-flbrinoses . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.051-055 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFBartrina, Josep M.
L’estasi intestinal crònica en relació amb les lesions inflamatòries del mesenteri . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.240-246 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFBassols, Claudi
Bronquitis acantonades en els nens i en els adults . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, P141-143 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFBattestini, Nicolau
Estat actual de la col·loidoteràpia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.113-122 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFBerini, F.
Forma avortiva de les periamigdalitis flemonoses . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.457-459 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFBerini, F.
Impressió clínica a propòsit d'alguns casos de cossos es­tranys del conducte auditiu extern . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.461-463 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFBlanch i Benet, J.
Normes per a la censura de les pel·lícules cinematogràfi­ques com a mida de protecció a la infància . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.643-645 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFBotey, Ricard
Resultats estadístics de quaranta casos d'ozena tractats amb la vaselina baritada . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.503-506 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFBremon, J.
Tècnica de l'examen del budell pels raigs Röntgen . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.163-166 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFBusquet Teixidor
L'assistència dels alienats a Catalunya . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.395-405 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFCambra, Sixte
Estasi intestinal crònica lleu i restrenyiment habitual. Indicacions i resultats del seu tractament per l'electroteràpia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.595-605 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFCambra, Sixte
La diatèrmia en les gonocòcies i ses complicacions . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.607-615 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFCarreras, Antoni
Resultats del sulfarsenol en cinc casos d'estomatitis mercurial . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.539-541 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFCarreras, F.
Protecció a la dona gràvida . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.311-351 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFCelis, Lluís i J. Grifols Roig
Estat actual del diagnòstic serològic i citològic de la metasífilis . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.294-343 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFCirera, LI.
Tractament elèctric de l'eczema i de les malalties pruriginoses de la pell . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.529-537 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFClaramunt i Furest, Lluís
Contribució a l'estudi de la ràbia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.123-135 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFComas, C. i A. Prió
Estudi röntgenològic de l'intestí normal . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.101-162 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFConill, Esteve
Característiques psicopatològiques de la parasífilis . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.358-367 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFCorachán, M.
Cinematització dels monyons d'amputació . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.291-296 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFCusí, Manuel
Distèrmia en Oto-rino-laringologia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.589-593 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFDanès i Torras, Joaquim
Pneumotórax artificial. El meu aparell improvitzat en 1913 . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.087-095 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFDe Riba, Joaquim
Artrodesi coxofemoral. Procediment personal . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.233-235 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFDexeus Font, S.
La primera obra catalana de protecció mèdico-social de la dona embarassada . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.637-641 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFFernàndez Pellicer, E. i A. Armengol Perecaula
Nous mètodes d'investigació de les fermentacions i pu­trefaccions intestinals . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.081-086 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFFigueras Parés, I.
Els grans inconvenients i perills de l'ús dels raigs X en l'extirpació radical del pèl . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.543-544 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFFigueras Parés, I.
Presentació d'un amputat de braç per flbrosarcoma . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.223-224 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFFigueras Parés, I.
Un procediment senzill per a fer desaparèixer el restrenyi­ment . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.101-104 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFFigueras Parés, Ignasi
Possibilitat de la curació de la catarata sense fer l'operació . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.443-446 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFFreixa Barba, Sebastià
Tractament de les petites ferides cutànies . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.225-232 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFFreixas i Freixas, Joan
Dels excitants cardíacs directes en el tractament del de­falliment cardíac fins a l'establiment de l'asistòlia, per obstacles perifèrics . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.659-672 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFGallart i Monés, F.
Estudi dels síndromes coprològics d'autointoxicació i infecció deguts a la estasi intestinal crònica . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.013-023 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFGirona Llagostera, D.
La derrera malaltia de la Reyna Dona Maria de Luna, muller del Rey en Martí (1406) . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.147-187 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFGrifols Roig, J.
La labor científica de Pau Ehrlich i la seva escola . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.673-681 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFGuilera, Boi
Notes estadístiques referents a la Maternitat de Barcelo­na durant els anys 1919 i 1920 . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.361-363 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFGuilera, Boi i S. Dexeus
Grip i gestació . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.365-366 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFGuilera, LIuís G.
Tractament del càncer uterí: terapèutica radiant o bé operació? . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.353-360 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMas Alemany, Josep
La febre de Malta i les cabres de llet . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.065-068 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMas i Puig, G.
Moment de la intervenció quirúrgica en la llaga de l'estómac . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.207-217 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMas i Puig, J.
Cas clínic de difícil diagnòstic . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.219-221 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMascaró, J.M.
Noves orientacions científiques de les aigües sulfuroses de Banyoles . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.075-079 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMascaró, Josep M.
Noves orientacions científiques de les aigües sulfuroses de Banyoles . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.695-706 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMoragas i Gracia, Manuel
Mecanisme d’acció de les medicacions infinitesimals homeopàtiques . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.057-063 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMoragas, Ricard
El paràsit en la parasífilis . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.259-269 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFMoragas, Ricard
Roux i la seva obra . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.683-693 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMorales, A.
Sífilis gàstrica terciària . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.277-285 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFMossé , Pròsper
Desinserció de la larinx per cop de navaja d'afaitar. Sutura. Curació . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.287-289 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFNo­guer Morè, S.
Fonaments biològics i comprovació clínica de la reacció de la luetina en el diagnòstic de la sífilis . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.511-527 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFNuviola, P.
La tècnica de la pubiotomia subcutània . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.379-381 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFOrtí Sales, Juli
Necessitat d'organitzar campanyes sanitàries de divulga­ció per millorar l'estat sanitari d'Espanya . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.647-655 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPàmies i Bonet, LIuís
La quimioteràpia saponifímica com a tractament ideal per a la curació ràpida d'alguns processos tuberculosos quirúrgics i en especial dels tumors blancs . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.189-197 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPedrals Fernández, E.
Organització de la Inspecció mèdica escolar a Barcelona . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.619-629 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPeyrí, Antoni
Estat actual de la terapèutica general de la neurosífilis pels arsenicals . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.025-035 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPeyrí, Jaume
El tractament intraraquidi en la lues nerviosa . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.377-383 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFPi Suñer, A. i J. M. Bellido
Sensibilitat pneumogàstrica pulmonar . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.069 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPi Suñer, A. i R. Carrasco
Mecanismes de regulació de la glucèmia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.073 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPi Suñer, A.i J. M. Bellido
Sang urèmlca i secreció renal . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.071 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPonjoan, A.
Raquianestèsia en cirurgia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.199-206 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFPujol i Brull, A.
Indicacions quirúrgiques en la estasi intestinal crònica . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.247-255 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFRibas i Ribas, E.
Anestèsia dels esplàcnics i plexe solar . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.269-271 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRibas i Ribas, E.
Contribució a l'estudi quirúrgic de l'estasi intestinal crò­nica . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.249-256 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRibas i Ribas, E.
El radi en ginecologia . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.273-275 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRibas i Ribas, E.
Indicacions quirúrgiques en l’úlcera gàstrica . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.257-262 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRibas i Ribas, E.
Indicacions quirúrgiques en les icterícies calculoses . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.263-268 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRibas, G.
El radi en el tractament del càncer uterí . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.303-309 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRibas, Guillem
El taponament intrauterí com a tractament de les hemorràgies en la inserció baixa de placenta . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.299-302 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRibas, Guillem
La diatèrmia en ginecologia. Les seves indicacions . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.579-583 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRoca, Joseph M.
Sessió d’homenatge a Mestre Guillem Colteller . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.001-041 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFRodríguez Arias, Belarmino
La globulinosi i les reaccions col·loidals del líquid cèfalo-raquidi en el diagnòstic de la parasífllis . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.344-357 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFRoqueta, Gonçal
La estasi intestinal crònica . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.024-100 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFRovira i Ribas, F.
Obra d'assistència mèdica de l'«Institut de la Dona que treballa», organisme de la «Caixa de Pensions per a la Vellesa i Estalvis» . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.631-636 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFSau, J.
Deformitats múltiples en un nen fill d'un tuberculós . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.439-440 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFSau, J.
Un cas d'imperforació anal i uretral en un nen acabat de néixer . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.435-437 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFSerrallach, N.
A propòsit del rejoveniment . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.545-556 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFSoler Cañellas, Lluís
Especialització clínica de les aigües minero-medicinals de Catalunya i seriós funcionament de llurs balnea­ris . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.097-100 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFSuñé i Medan, LIuís
Càlculs de l'amígdala palatina . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.449-456 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFTarruella, J.
Teràpia de la estasi intestinal crònic . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.172-220 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFTayà, i Bofill
Valor nutritu de les sals càlciques . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.105-111 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFTo­rres Carreras, Ramon
Exploració radiològica de la estasi intestinal . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.167-171 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFTragant i Carles, Josep
Sífilis gàstrica . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.557-575 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFTrias Pujol, J.
Anatomia de la estasi intestinal . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.221-239 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFVaquer, Melcior
Aportament a l’estudi de les malallties cucoses i a llur tractament . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.137-140 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFVila Abadal, LI.
Complicacions intracraneals deles mastoiditis cròniques . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.465-480 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFVila Abadal, LI.
Conducta a seguir en cas de cos estrany en les altes vies respiratòries i digestives . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.481-485 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFVila Abadal, LI.
La grossa cirurgia de coll . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.487-501 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFVilanova, Pere
Tractament de la parasífllis pel mercuri i pel iodur potàssic . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.368-376 - Ref. CSIC Reg. 78.369 -

PDFVilardell, J. M.
Artrodesi tibio-tarsiana . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.237-242 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFVilardell, J. M.
Fractures de la clavícula . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.243-248 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFVives, Salvador i R. Sambola Casanoves
La paràlisi general a Catalunya . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.385-394 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFWennberg, Joan A.
Síndromes beribèrics consecutius a l'alletament artificial . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.427-433 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFXercavins i Romeu, Francesc
Nostres idees sobre la corea de Sydenham. Etiologia, patogènia i tractament específic per la faradització ge­neral . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.419-423 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFXercavins i Romeu, Francesc.
Les emociones i trastorns de nutrició com a etiologia de malalties mentals i nervioses . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.413-418 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

PDFXercavins, Francesc
El clisteri elèctric en les oclusions intestinals. Segona sèrie d'intervencions. Son empleu en les parèsies intesti­nals post-operatòries . -- 1921 . -- 4t Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.585-587 - Ref. CSIC Reg. 78.370 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal