Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 94 Registres

Enllaç a la publicació de l'IEC (Ponències - Comunicacions)

PDF
Actes socials del Congrés . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.243-246 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Comiat amb música i Sessió de clausura . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.262-264 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Comitès, Entitats convocants, organitzadores i col·laboradores, iInstitucions i entitats patrocinadores . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.009-014 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Documents de difusió i acreditació del Congrés . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.267-270 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
El Congrés a la premsa i a altres mitjans de comunicació . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.274-277 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Els llibres del Congrés . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.271-273 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Índex d'autors . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.421-423 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDF
Índexs d'autors . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.365-368 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Organització i preparació del Congrés . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.015-017 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Presentació . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.001-006 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Programa d'activitats i d’acompanyants . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.021-028 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Relació de congressistes . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.371-385 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Resums de comunicacions . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.383-419 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDF
Sessió inaugural . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.029-040 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Sessió plenària administrativa . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.249-261 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDF
Taula . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.005-007 ( en romans) - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFAbel, F.
Actituds i valors en medicina . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.186-187 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFAbel, F.
Actituds i valors en medicina . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.167-172 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFAbel, F.
Enginyeria genètica i bioètica. Resposta a tres preguntes . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.113-121 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFAbelló, P.
Coneixements i habilitats . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.185-186 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFAbelló, P.
Coneixements i habilitats . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.159-166 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFAbelló, P.
Perfil del professional competent en ciències de la salut, l'any 2010 . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.157 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFArru, A.
La superació del «paternalisme» segons el nou còdex italià de deontologia mèdica . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.238-239 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFAsensi, F.
Els Ibn Zuhr, una família de metges i intel·lectuals al País Valencià islàmic: llur contribució a l'oftalmologia . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.323-332 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFAsensi, F.
País Valencià, cruïlla de cultures. dos exemples al voltant de la salut: Joan Lluís Vives i l'atenció a la salut . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.309-323 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFBaiget, M.
Patogènia molecular de les malalties monogèniques: conceptes bàsics . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.097-104 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFBarri, P. N.
Aspectes mèdics de les noves tecnologies en reproducció humana. . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.107-112 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFBlay, C.
Competència versus titulació . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.179-184 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFBlay, C.
Titulació versus competència . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.189-192 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFBroggi, M. A.
Presentació de ‘Bioètica. Límits de la manipiulació genètica’ . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.105-106 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFBruguera, M.
L'avaluació del procés formatiu i de les competències adquirides . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.199-200 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFCaba, G.
La vacuna colombiana de la malària i la comunicació científica. El cas de l'assaig nord-americà a Tailàndia . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.089-094 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFCaba, G. i M. Dalmases
Els mitjans de comunicació i la recerca al tercer món. Anàlisi del descobriment i desenvolupament de la vacuna química contra la malària . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.251-262 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFCarreras, J., A. Gual i J. Prat
Formació: un repte de futur que està present ara . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.193-200 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFCarreras, J., A. Gual i J. Prat
Recapitulació de la Segona Ponència: És l'ensenyament d'avui el que necessiten els nostres professionals per al demà? . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.221-222 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFCasares i Potau, R. i M. de Fuentes Sagaz
L'obra científica de Josep Alsina i Bofill . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.301-355 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFCasassas, O.
D'Eduard Fontserè a Alsina i Bofill i dels mestratges de bona llei . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.067-074 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFCastro, J.A., A. Picornell, L. Quintana i M.M. Ramon
La població de les Illes Balears: una perspectiva genètica . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.077-088 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFCodina, J.
Els canvis de les expectatives dels usuaris i dels professionals en ciències de la salut . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.133-140 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFD. Navajas, B. Soria
Les metodologies condicionaran l'exercici professional l'any 2010? . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.185 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFE. Fontseré (1870-1970), i presentació de J. Iglésies
Dos mots de comiat als estudiants catalans . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.357-379 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFEsteve, N.
L'equip sanitari com a base per a l'assistència . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.173-178 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFEsteve, N.
L'equip sanitari com a base per a l'assistència . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.188-189 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFEstivill, X.
Descobrir els gens, cercar les malalties: el pont entre la biologia i la medicina . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.065-076 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFFerrer, F. i E. Pont
Què s'ha d'avaluar? Com s'ha d'avaluar? . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.201-202 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFFrulio, T.
Incidència de la diabetis a Sardenya . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.232-234 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFFuentes i Arderiu, X.
Normalització metrològica i terminològica en les ciències de la salut . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.231-250 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFFuentes, X.
Neguits i expectatives en l'àmbit de les ciències de laboratori clínic . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.149-154 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFGarcia i Sevilla, L., J. Reig , R. Torrubia i G. Verger
La politització de l'avaluació o la pseudoavaluació . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.207-216 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFGarcia i Sevilla, L., J. Reig, R. Torrubia i G. Verger
La interferència del poder sobre l'avaluació: quatre casos de pseudoavaluació . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.155-182 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFGómez-Foix, A. M.
Utilització d'adenovirus en la terapèutica gènica muscular: aplicació a les malalties metabòliques . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.117-122 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFGraell, S.
Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.129-130 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFGuerrero, R. i O. Casassas
A la memòria de Josep Alsina i Bofill (1904-1993) . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.281-294 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFGuinovart, J.J.
Enginyeria genètica i terapèutica gènica . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.113-116 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFGuitart, M.
Genètica i patogènia: citogenètica . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.105-112 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFJou, D.
Ciència i cultura a Catalunya: tres progressos i tres mancances . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.303-308 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFLàzaro, C.
Malalties complexes i genoma humà . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.077-086 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFLloveras, G.
La dieta mediterrània: realitat o mite? . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.029-034 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFLluís Font, P.
Cultura humanística i cultura científico-tecnològica en el canvi de segle . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.043-056 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFMagrinyà, R.
La llicenciatura en farmàcia . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.125-128 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFMargalef, R.
Apropiació de l'aigua epicontinental i cicle global . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.035-046 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFMassarelli, J., F. Tanda, S. Cossu i J. M. Onida
Registre dels tumors de la província de Sàsser . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.235-237 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFMattana, A., S. Usai, A. M. Rocchigiani, P. L. Fiori, F.Franconi i P. Cappuccinelli
Citotoxicitat de l’‘Acanthamoeba castellanni’ en cèl·lules epitelials humanes . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.207-214 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFMerelles, A., R. Reig, O. Cabedo, L. Bernabeé, M. Carretón et al.
Reforma dels plans d'estudi d'infermeria: realitat o ficció? . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.131-142 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFMilà, M.
Genoma humà i patogènia neurològica . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.087-096 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFMunar-Qués, M., P.P. Costa, M.J.M. Saraiva, C. Munar-Bernat, P.M.P. Costa i C. Viader-Farré
Portadors asimptomàtics de la malaltia d'Andrade a Mallorca . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.263-268 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFObeso, C.
El futur de les organitzacions sanitàries . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.141-148 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFOriol-Bosch, A. i J. Viñas
Com conèixer els probables canvis socioculturals del segle XXI? . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.131 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFOrive, M.
Tècniques ràpides per a la supervisió de la higiene a la indústria cervesera . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.095-104 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFOro, J.
La vida a l'univers i l'evolució còsmica . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.047-062 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPacifico, A., G. Tonolo, M. Maioli i R. Fellini
El projecte Hipercolesterolèmia Familiar Sardenya . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.229-231 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFPardell, H.
Les institucions implicades . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.203-206 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPastor, X.
Les autopistes de la informació . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.187-194 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPerezsoler, X.
La llei dels transtorns obsessius . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.183-184 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFPifarré i Barque, J.
El 700è aniversari de la Universitat de Lleida i el Quinzè Congrés. . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.347 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFPifarré i Barque, J.
L'Associació Mèdico-quirúrgica de Lleida: cinquanta anys d'activitat . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.345-346 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFPifarré, R.
El cor artificial total com a pont cap al trasplantament . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.009-014 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPijoan, M. J.
Lleida, poesia i el Quinzè Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.225-230 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPillat, C.
Transferència gènica a cèl·lules hematopoètiques: utilització de vectors retrovírics . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.123-128 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPiqueras, M.
La dona i les ciències de la vida en el segle XX . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.333-344 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFPiqueras, M.
Visites de preparació i presentació del Congrés. Octubre al País Valencià / Un matí amb Andreu Alfaro / L'Alguer: Barceloneta, qui bella que sés / Andorra, el cim dels països catalans . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.349-362 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFPlanell, J. A.
Biomaterials i el futur dels materials substitutius . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.195-198 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPorta, J.
Prenent el pols a la cultura catalana. Vitalitat o decadència? El Titànic que mai no existí . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.295-298 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFPrevosti, A.
El material genètic . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.015-028 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFPujol, R.
Què i com haurem d'avaluar? . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.217-220 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFRodríguez, J. A.
Canvi social: la professió mèdica davant dels reptes d'una nova societat . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.149-156 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFSegura, A.
L'informe Welch-Rose, les Escoles de Salut Pública i l'ISP . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.269-280 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFSegura, A., J. R. Villalbí, J. Costa i J. Canela
Formació en Salut Pública i Administració Sanitària . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.281-290 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

PDFSerrano, S.
La comunicació al llindar del segle XXI . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.057-066 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFSerra-Prat, M. i M. Aymerich
Presa de decisions en la cura dels malalts . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.143-148 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFSpiritu, N.
Els congressos vistos des de l'Alguer . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.203-205 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFTerricabras, J. M.
Reivindicació de la sobirania cultural . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.299-303 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFTorre, A.
L'avifauna que nidifica en el terme de l'Alguer: problemes de gestió i de conservació . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d’actes, p.215-228 - Ref. ISBN 84-85424-37-9 -

PDFVillalba, P.
‘Punica granatum’, el fruit de la mediterrània . -- 1996 . -- 15è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.291-298 - Ref. DL: B.41.415-1996 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal