Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 96 Registres

PDF
Acta de l'Assemblea . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.419-422 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Crònica del Congrés . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.009-0022 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Discurs del Dr. Joan I. Valentí i Marroig . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.397-399 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Discurs del president, Dr. Enric Ribas i Ribas . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.034-039 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Discurs del Sr. Manuel Cirer . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.400-401 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Entitats oficials, depenents de l’Estat o intervingudes . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.405-416 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Junta organitzadora i executiva, comités i títol de congressista . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.005-008 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Llista dels socis . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.423-439 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Memòria del secretari general, Dr. Francesc d'A. Estapé . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.023-033 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Memòria del senyor secretari, Dr. Pere Borràs . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.395-396 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Nefritis, esclerosis renals i hipertensió . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.294-304 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDF
Taula de matèries . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.441-444 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDF
Taula de matèries . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.283 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDF
Taula de matèries . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.273 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDF
Taula de matèries . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 1/4), p.047 - Ref. CSIC Reg.78.375 -

PDF
Taula de matèries . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.305 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDFAlcover Sureda, Pere
Tractament de les tuberculosis dites quirúrgiques dins l'ambient hospitalari . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.147-156 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFArgullós, J.
Epistaxi per hipertensió arterial . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.166-169 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFArqués, Ramon
Valor diagnòstic i terapèutic de l'emetina en les hemoptisis tuberculoses i pseudo-tuberculoses . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.290-292 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFBabot i Boixeda, Pere
Hipertensió arterial i distiroidisme . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.134-136 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFBabot i Boixeda, Pere
Treball de l'Escola de Patologia Digestiva de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.119-133 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFBarberà i Voltas, Josep
Consideracions sobre els trastorns de l'aparell digestiu en els tuberculosos pulmonars . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.241-250 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFBarjau, J.M.
La larinx normal . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.179-186 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFBarjau, J.M.
La larinx tuberculosa . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.187-193 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFBartrina i Soler, Lluís
L'anestèsia en cirurgia pulmonar . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.003-019 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFBellido, J.M.
Les bases farmacològiques del tractament de la hipertensió arterial. Resum . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.143-150 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDFBoi Guilera
Notes sobre maternitat i tuberculosi pulmonar . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.223-230 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCambra, Sixte
Característiques de la darrera epidèmia de Iersinosi al pla de Barcelona (estiu del 1931) . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.087-092 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCarol i Montfort, Joan
La boca en els tuberculosos . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.215-217 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCarrasco i Formiguera, R.
Tuberculosi pulmonar i diabetis . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.277-284 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCarrasco i Formiguera, R., Maria Cardona i Pere Camps
Hipertensió i diabetis . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.139-150 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCirera i Salses, Lluís
La criptorquídia guarida per la galvanització, la diatèrmia i el massatge pneumàtic . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.076-086 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCodina i Altés, J., F. Panyella i Aldrufeu, M. Gonsàlez i J. Alsina i Bofill
Lesions renals en els malalts amb hipertensió . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.158-165 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCondeminas, E.
Tuberculosi genital i esterilitat . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.345-356 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFConill, Víctor
La infecció tuberculosa en tocoginecologia . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.357-362 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFCorachan, Manuel
Complicacions immediates i llunyanes de la toracoplàstia en la tuberculosi pulmonar . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.021-039 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFCornudella, Josep
Les infeccions associades en la tuberculosi pulmonar . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.237-240 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFDe Riba de Sanz, J.
El tractament sanatorial en les tuberculosis òsteo-articulars. Necessitat i urgència de la creació de sanatoris a Catalunya . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.041-055 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFDe Riba de Sanz, J.
Tractament conservador de l'òsteo-artritis tuberculosa . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.123-145 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFEstapé, F. d'A.
Hipertensió essencial . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.151-213 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDFFernàndez i Pellicer, E. i J. Guàrdia i Bilbao
Contribució a l'estudi de la bacil·lèmia tuberculosa pel mètode de Löwenstein . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.194-208 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFFerrer Solervicens, F.
Hipertensió i esclerosi artèrio-pulmonar. Estudi clínic . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.215-261 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDFFontserè, Eduard
Climatologia de la Mediterrània occidental . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.043-049 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFFontserè, Eduard
Climatologia de la Mediterrània occidental . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 1/4), p.003-030 - Ref. CSIC Reg.78.375 -

PDFFornells i Suñer, Tomàs
La tuberculosi als Asils de la Generalitat. Estat actual de la lluita antituberculosa. Projecte d'organització . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.258-262 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFFreixas i Freixas, J.
Les bases del diagnòstic clínic de la tuberculosi pulmonar de l'adult . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.095-179 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDFFron­tera, Ll. i Ll. Sayé
Indicacions, tècnica i resultats de la toracoplàstia . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.169-190 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFGibert i Queraltó, J. i P. Moragues i Manesa
Estimulació química del sinus carotidià i pressió arterial . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.151-157 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFGuasch, Jordi i M. Gonzàlez i Ribas
Estudi clínic anatomo-patològic d'un cas d'aleuquia hemorràgica . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.093-095 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFGuasch, Jordi i M. Gonzàlez i Ribas
Estudi clínic i anatomo-patològic d'un cas de leucèmia agu­da . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.096-103 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFGuasch, Jordi i M. Gonzàlez i Ribas
Estudi clínic i anatomo-patològic d'un cas de leucèmia mieloblàstica . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.104-109 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFGuilera, Lluís G.
Curieteràpia del càncer del coll uterí . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.110-116 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFGuilera, Lluís G.
Hipertensió arterial simulant una neoplàsia del coll uterí . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.137-138 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFMalaret, J.
Contribució a l'estudi radiològic tuberculós . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.296-297 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFMas i Alemany, J.
La tuberculosi del gos i el perill de la transmissibilitat a l'home . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.285-289 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFMoragas i Gràcia, Ricard
Influència de les estacions sobre la difusió de la febre de Malta i tifoidea . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.058-064 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFMoragas i Gràcia, Ricard
Vint anys de tractament de la febre de Malta. Impressió personal sobre el millor tractament a emprar . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.050-057 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFMorales i Llorens, A.
Tractament de les seqüeles i complicacions de la tuberculosi òsteo-articular . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.095-122 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFMoxó i Queri, Dídac
Els àcids orgànics i l'amoníac en l'excrement dels tuberculo­sos (1a nota clínica) . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.263-267 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFNoguer i Morè, S.
Assaig de tractament del lupus tuberculós per les sals d'or en injeccions intracutànies i perilesionals . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.370-374 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFNubiola P., Muñoz, A. Trias i Maxencs, i Segadà
Maternitat, puericultura i engenèsia. Resum . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.375-380 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFNubiola, P.
Tuberculosi genital prepuberal i en la pubertat . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.337-344 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFOliver i Gumá, C.
Tractament quirúrgic del tumor blanc . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.201-233 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFPedró i Pons, A.
Hipertensions sintomàtiques . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.269-293 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDFPerpiñà i Robert, B.
La tensió arterial dels membres paralitzats . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.170-175 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFPi i Suñer, A.
Els factors distròfics de la hipertensió arterial . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.047-141 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDFPiera i Flo, M. i S. Mas i Servet
Assaigs sobre bacil·lèmia tuberculosa . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.209-214 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFPuche, J.
Fisiologia de la tensió arterial . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.003-046 - Ref. CSIC Reg.78.376 -

PDFPuig i Sais, H.
Diagnòstic precoç de la tuberculosi pulmonar en l'adult . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.003-021 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDFReventós, J. i C. Xalabarder
El tractament higiènic i dietètic de la tuberculosi pulmonar . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.033-053 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDFRiba de Sanz, J. i M. Piera i Fló
Algunes observacions de reaccions serològiques en el diagnòstic de la tuberculosi òsteo-articular . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.301-304 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFRibas, Guillem
Tractament de la tuberculosi genital en la dona . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.321-330 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFRocha, A.
Divertides duodenals amb simptomatologia neoplàsica . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.072-075 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFRocha, A. i M. Arín
Assaig del tractament de les anèmies . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.065-071 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFRodríguez i Arias, B.
La meningitis tuberculosa. Problemes diagnòstics i pronòs­tic que planteja . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.293-295 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFRosal i Catarineu, Ll.
Els síndromes pseudo-tuberculosos deguts a supuracions pulmonars . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.023-031 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDFRusca i Vilardell, Joan
Estudi biològic d'una hormona placentària amb l'evolució de la tuberculosi de la gestació . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.305-307 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFSal­vat Espasa, M.
Diagnòstic de la tuberculosi intratoràcica de l'infant . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.181-211 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDFSamora i Ribas, Tomàs
Consideracions sobre la reacció de la velocitat de sedimenta­ció dels glòbuls roigs en la tuberculosi . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.231-236 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFSampol i Vidal, J.
Què es pot esperar del tractament medicamentós de la hipertensió . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 2/4), p.263-267 - Ref. 061.3:61 CON/HC -

PDFSau, Joan
Biografia de Josep Pascual i Prats . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.383-391 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFSayé, Ll.
El tractament de la tuberculosi per la sanocrisina . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.223-271 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDFSeguí i Pou, E.
Sobre tuberculosi del coll uterí . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.315-320 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFSeguí i Pou, E.
Tuberculosi de la vulva . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.331-336 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFSeix, Tomàs
Tuberculinoteràpia i antigenoteràpia . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.213-221 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

PDFSerra i Salsas, F. i A. Rocha
Cossos fibrinosos intrapleurals en el curs del neumotòrax terapèutic . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.268-276 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFSoler i Julià, J.
Calcificacions pleurals . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.251-257 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFTerradas, Francesc
Tractament quirúrgic de la tuberculosi genital de la dona . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.308-314 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFTrias i Pujol, A.
Col·lapsoteràpia quirúrgica parcial en la tuberculosi pulmonar . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.235-281 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFTrias i Pujol, J.
Tractament quirúrgic dels abscessos freds . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.191-200 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFValdés, Frederic
El tractament cruent en les tuberculosis articulars . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.157-167 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFVallory, Juli
La cirurgia del simpàtic en les tuberculosis articulars . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.363-369 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFVanrell i Camps, B.
De climatologia de Mallorca . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 1/4), p.031-046 - Ref. CSIC Reg.78.375 -

PDFVilardell, Jacint
Les formes clíniques inicials de la tuberculosi intestinal . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes i comunicacions, p.218-222 - Ref. CSIC Reg.78.374 -

PDFVilardell, Josep Maria
Tractament del mal de Pott en l'adult . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 4/4), p.057-093 - Ref. CSIC Reg.78.378 -

PDFXalabarder, C.
Els tractaments complementaris del neumotòrax. Oleotòrax i secció d'adherències . -- 1932 . -- 7è Congrés de Metges en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències (volum 3/4), p.055-094 - Ref. CSIC Reg.78.377 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal