Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 99 Registres

PDF
Comitè de dames . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.009 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDF
Comitè d'honor . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.005-006 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDF
Comitè organitzador . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.007-008 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDF
Índex d’autors . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.189-190 - Ref. s/d -

PDF
Índex de comunicacions . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.183-188 - Ref. s/d -

PDF
Taula de matèries i índex d’autors . -- 1934 . -- 8èCongrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.327-333 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFAlemany i Vall, R.
Contribució a l'estudi de la polinosis . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.054-056 - Ref. s/d -

PDFAlemany i Vall, R.
Contribució a l'estudi dels asmes d'origen nasal, faringi i laringi . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.057-059 - Ref. s/d -

PDFAlexandresco, George, Marie Lautier i R. Lautier
Reumatisme crònic experimental en el simi cinocèfal . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.005-006 - Ref. sense dades (s/d) -

PDFArtigas, V.
La cura d'Umber en l'acidosi post-operatòria de les in­tervencions sobre les vies biliars . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.112-113 - Ref. s/d -

PDFBosch i Avilés, Lluís
Símptomes i tractament del shock quirúrgic i traumàtic . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.129-168 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFBosch i Solà, P.
Tractament Röntgen de la hipertròfia i infecció amigdalar de l'anell limfàtic de la faringe . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.007-008 - Ref. s/d -

PDFCambra, Sixte
Estudi crític i revisió de les concentracions d'eficàcia dels actuals procediments de desinfecció, desinsecció i desratització . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.009-010 - Ref. s/d -

PDFCaralps i Massó, A.
El shock en cirurgia de la tuberculosi pulmonar . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.011-013 - Ref. s/d -

PDFCarulla V. i R. Campos
Resultats de la roentgenteràpia dels càncers de la pell, donat els progressos de les tècniques . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.115 - Ref. s/d -

PDFCarulla, V.
Casos de curació amb radiumteràpia de les matastasis epitelials en els ossos . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.114 - Ref. s/d -

PDFCervera, Leandre, A. Folch i V. Benaiges
Consideracions a propòsit de vint casos d'hipofisopaties, tractats durant el darrer bienni . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.060-061 - Ref. s/d -

PDFCorachan i LIort, M.
Sobre la meningitis serosa generalitzada . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.014-015 - Ref. s/d -

PDFCorachan, Manuel
L'aortografia en el diagnòstic dels aneurismes de l'aorta abdominal . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.062-063 - Ref. s/d -

PDFDanès i Casabosch, C. R.
La septicèmia hemorràgica com enzootia mortífera dels nostres lepòrids . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.016-020 - Ref. s/d -

PDFDodel, P., L. Piton i G. Dastugue
Estudi experimental i clinic de l'acció diurètique de les injeccions d'extractes de pell d’escorçó (vibra) . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.064-068 - Ref. s/d -

PDFDo­mènech-Alsina, Francesc
Fisiopatologia dels estats de shock . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.051-127 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFDomingo, Pere
Les infeccions de tipus mixt produïdes per una sola espècie bacteriana . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.309-326 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFDuran i Arrom, i Bosch i Solà
La radioquimografia en clínica circulatòria . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.069 - Ref. s/d -

PDFEstapé, Francesc d'A. i Miquel Amat i Bargués
El col·lapse en patologia interna . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.169-241 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFFalgueras, J.M.
Notes sobre patogènia bucal . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.021-022 - Ref. s/d -

PDFFernàndez i Pellicer, E.
El sodi sanguini en la urèmia i en l'obstrucció intestinal . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.070 - Ref. s/d -

PDFFernàndez i Pellicer, Enric
Acció dels sucs digestius sobre el bacil diftèric . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.023 - Ref. s/d -

PDFFerrer i Solervicens, F.
Limfogranulomatosi de forma hepato-esplenomegàlica amb cirrosi hepàtica . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.078-079 - Ref. s/d -

PDFFerrer, F. i Alemany i Vall
Consideracions a l'estudi dels asmes inveterats . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.071-073 - Ref. s/d -

PDFFerrer, F. i Faixat i Pla
Exàmens radiològics en alguns processos broncopulmonars aguts . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.080-081 - Ref. s/d -

PDFFerrer, F. i Ramon Àngel Aymerich
Cirrosi hepàtica colangítica seguida de grossa influència hepàtica . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.074-075 - Ref. s/d -

PDFFerrer, F. i Sala i Roig
Dos casos clínics de cirrosi esplenomegàlica amb icterícia . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.076-077 - Ref. s/d -

PDFFornells i Suñer, Tomàs
El tractament seroteràpic de l'escarlatina . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.025 - Ref. s/d -

PDFGarriga i Roca, M.
El shock en ginecologia . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.029 - Ref. s/d -

PDFGausa, Pere
Estat actual del tractament del càncer del pene . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.119-121 - Ref. s/d -

PDFGausa, Pere
Tractament de la hipertròfia prostàtica per via endoscòpica transuretral . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.116-118 - Ref. s/d -

PDFGibert i Queraltó, J.
Reacció d'hipersensibilitat al verí del cobra . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.087-089 - Ref. s/d -

PDFGibert i Queraltó, J. i M. Pallarès-Ugé
Contribució a l'estudi de la patogènia de l'endarteritis obliterant . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.084-086 - Ref. s/d -

PDFGibert, J. i C. Pol i Aleu
El verí de cobra per via intradèrmica . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.090-091 - Ref. s/d -

PDFGuilera, Boi
Notes sobre "part estimulat" . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.082-083 - Ref. s/d -

PDFGuilera, Lluís G.
Càncer del coll uterí. Resultats obtinguts amb la curieteràpia en els casos tractats els anys 1926 i 1927 valoritzats cinc anys després . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.122-124 - Ref. s/d -

PDFGuilera, Lluís G.
Necessitat d'activar la lluita anticancerosa a Catalunya . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.026-028 - Ref. s/d -

PDFJoly, Marcel
Tractament racional de les ptosis viscerals . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.125-129 - Ref. s/d -

PDFLautier, R.
La vaccinoteràpia de la corea de Sydenham . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.092-093 - Ref. s/d -

PDFLloret i Barber, N.
La tabes en els síndromes dolorosos de l'epigastri . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.094-095 - Ref. s/d -

PDFLucena, Josep Maria
Sobre la nova terapèutica intrauretral dels patologismes del coll vesical i en la hipertròfia de pròstata . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.130-131 - Ref. s/d -

PDFMarí i Guinart, A.
Dades per a l'estudi de la menarquia a Catalunya . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.096-098 - Ref. s/d -

PDFMas i Alemany, Josep
Les carns i la tuberculosi de l'aviram . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.030 - Ref. s/d -

PDFMas i Oliver, J.
Contribució a la tècnica de l'extirpació de les metàstasis ganglionars inguino-crurals . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.132-133 - Ref. s/d -

PDFMassa, J. M.
Tuberculosi parcial de ronyó en un cas d'anomalia bila­teral (urèter doble al costat dret i bífid a l'esquerre) . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.134-136 - Ref. s/d -

PDFMiserachs i Rigalt, M.
Observacions a mil determinacions de grup sanguini, fetes en habitants de Catalunya . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.031 - Ref. s/d -

PDFMontanyà, F.
Contribució a la tècnica de la curieteràpia del càncer de la parpella . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.140-141 - Ref. s/d -

PDFMontanyà, F.
Resultats del tractament del càncer de la parpella . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.137-139 - Ref. s/d -

PDFMoragas I Gràcia, R. i Enric Fernàndez i Pellicer
Assaig de repartició topogràfica del Kala-azar al pla de Barcelona . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.024 - Ref. s/d -

PDFMuñoz i Arbat, J.
El shock en obstetrícia . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.032-033 - Ref. s/d -

PDFNoguer i Morè, Jaume i Jesús Noguer i Morè
Obesitat i llagues varicoses túrpides de les cames . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.099-100 - Ref. s/d -

PDFNoguer -Morè, S. i J. Sarró
El primer neosalvarsan català. Resultats clínics i experi­mentals . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.034-035 - Ref. s/d -

PDFNubiola, P., J. Ripoll, D.Agustí et al.
L'operació cessària segmentària . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.142-143 - Ref. s/d -

PDFOjeda, Gonçal
Contribució a l'estudi de l'educació física a Catalunya . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.036-037 - Ref. s/d -

PDFOlivé Gumà, C. i J. Salarich
Algunes consideracions sobre les fractures del crani en els infants . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.144-145 - Ref. s/d -

PDFOriol i Anguera, A. i J. Oriol i Anguera
Contribució experimental a la noció de “terreny” físico-qímic . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.040-041 - Ref. s/d -

PDFOriol i Anguera, A. i J. Piñol i Nolla
Significació biològica del pHi . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.038-039 - Ref. s/d -

PDFOriol i Anguera, A. i S. Solduga i Castells
Significació biològica dels potencials d'òxido-reducció . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.042-043 - Ref. s/d -

PDFPalomba, Giuseppe
Acció de les sals de potasi sobre el ritme anormal del cor i possibilitats terapèutiques . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.101 - Ref. s/d -

PDFPérez i Bufill
La lluita contra el tracoma a Catalunya . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.044 - Ref. s/d -

PDFPérez i Bufill
Tractament quirúrgic de la miopia . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.146 - Ref. s/d -

PDFPi i Figueras, J.
El moment de la intervenció operatòria en les pleuresies agudes purulentes . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.149-150 - Ref. s/d -

PDFPi i Figueras, J. i V. Artigas
Els càlculs intrahepàtics en cirurgia biliar . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.147-148 - Ref. s/d -

PDFPi i Sunyer, August
Els factors distròfics del shock . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.013-049 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFPrats, F.X.
Sobre les principals indicacions i resultats del "forage" epifisari . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.151 - Ref. s/d -

PDFPuig i Roig, Lluís
Hematocel i leucocitosi . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.102-194 - Ref. s/d -

PDFPuig i Sais, M.
Freqüència i valor absolut i relatiu dels estertors crepi-tants en la tuberculosi pulmonar incipient. Veritable zona d'alarma . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.105-106 - Ref. s/d -

PDFPuigvert i Gorro, A.
Tractament de les colibacilosis urinàries amb amfotropina . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.107 - Ref. s/d -

PDFRibas Isern, Enric
L'èter benzil-cinàmic en les adherències intestinals post-operatòries. Les complicacions pulmonars post-operatòries. Avantatges del CO2 combinat amb l'anestèsia per inhalació . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.152 - Ref. s/d -

PDFRocha, A.
Clínica de la diverticulosi duodenal . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.153-154 - Ref. s/d -

PDFRocha, A., Cortada, i Trallero
Judici clínic de la prova de Rehberg en l'exploració fun­cional del ronyó . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.108 - Ref. s/d -

PDFRoura i Rosés, X. i R. Roca de Vinyals
Classificació anatomo-clínica dels epiteliomes de coll uterí . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.156-158 - Ref. s/d -

PDFRoviralta, Emili
A propòsit del valor diagnòstic terapèutic i pronòstic de les imatges radiològiques en la invaginació aguda de l'infant . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.155 - Ref. s/d -

PDFSamora i Ribas, T.
Viscositat i pressió sanguínia . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.045-046 - Ref. s/d -

PDFSayé, Lluís
Síndromes pseudotuberculosos respiratoris deguts a l'estreptococ paragripal, observats durant les epidèmies de 1931-1934 . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.049-050 - Ref. s/d -

PDFSayé, Lluís
Sobre l'epidemiologia de la tuberculosi a Catalunya . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.047-048 - Ref. s/d -

PDFSerra i Rabert, Francesc
Les realitats endemo-epidèmiques de Catalunya . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.245-271 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFSerra i Salsas, F. i A. Rocha
Fístula bronquial d'origen hepàtic . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.159 fístula - Ref. s/d -

PDFSerrallach, F.
El neospirol en el tractament de les pielitis i bacteriüries . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.109 - Ref. s/d -

PDFSerrallach, N., F. Serrallach i A. Amell i Sans
L'absorció pieloureteral . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.110-111 - Ref. s/d -

PDFSicart, H.
Faringocele utilitzat professionalment . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.163-164 - Ref. s/d -

PDFSicart, H.
L'escuma de l'orina en el diagnòstic del càncer digestiu . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.160-162 - Ref. s/d -

PDFSimarro, J.
Sobre hipercalcèmia, reumatismes crònics i paratiroides (a propòsit dels abusos de la paratireidectomia) . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.165-166 - Ref. s/d -

PDFSoler Julià, J.
Sobre abscessos freds toràcics . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.167 - Ref. s/d -

PDFSoler-Dopff, Carles i A. Valls i Conforto
Febre exantemàtica mediterrània . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.051-052 - Ref. s/d -

PDFSuñé i Medan, Lluís
Els cossos estranys ignorats de les vies respiratòries en la primera infància. Esquema d'orientació diagnòstica . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.168-170 - Ref. s/d -

PDFVendrell, Joan
Parèsia i atròfia muscular consecutiva a traumatismes de l’espatlla i la seva cinesiteràpia . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.171-172 - Ref. s/d -

PDFVidal, J.
Les epidèmies d'origen enzoòtic . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.273-308 - Ref. CSIC Reg. 78.644 -

PDFVilardell, J. i J. Galí
Dos casos de malaltia d'Addison amb bacil·lèmia tubercu-losa, tractats per la sanocrisina . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.053 - Ref. s/d -

PDFVilardell, Josep M.
Sobre el diagnòstic i el tractament del mal de Pott . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.173-174 - Ref. s/d -

PDFVilardell, Josep M.
Estat actual del tractament de la coxàlgia . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.178-179 - Ref. s/d -

PDFVilardell, Josep M. i B. Pla i Majó
La paratiroidectomia en alguns processos òsteo-articulars . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.180-182 - Ref. s/d -

PDFVilardell, Josep M. i Carles Sauret
La biòpsia ganglionar en el diagnòstic de la tuberculosi òsteo-articular . -- 1934 . -- 8è Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.175-177 - Ref. s/d -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal