Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 94 Registres

Enllaç a la publicació de l'IEC (Ponències - Comunicacions)

PDF
Comitès (Comissió Organitzadora, Comitè Consultiu, Comitè Científic, Comitè d'Honor) . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.011-013 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Entitat convocant (FAB) i entitats organitzadores, i Institucions i entitats patrocinadores . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.014 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Epíleg . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.209 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Imatge gràfica del congrés . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.153-154 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Índex d'autors . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.213 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Índex d'autors . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.557-558 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDF
Índex general . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.005-010 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDF
Índex general . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.005-006 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Organització . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.011-012 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDF
Organització i preparació del Congrés . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.015-016 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Presentació . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.007-008 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Presentació de la Fundació Alsina i Bofill . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.157-160 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Presentació del Congrés a Andorra . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.195-196 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Presentació del Congrés a l'Alguer . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.167-172 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Presentació del Congrés a Palma de Mallorca . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.191 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Presentació del Diccionari enciclopèdic de medicina (2a ed.) . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.127-136 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Presentació del llibre: Una faula i setze històries, d’Oriol Casassas . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.161-166 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Programa d'activitats i Programa d'acompanyants . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.019-024 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Relació de congressistes . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.217-226 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Resums dels pòsters . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.495-554 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDF
Sessió de clausura . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.145-150 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Sessió inaugual. Crònica i discursos oficials . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.025-034 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDF
Sessió plenària administrativa . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.137-142 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFAlmirall Oliver, Rosa
Adolescència i sexualitat II . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.131-139 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFAmigó, E.
Adolescència i sexualitat . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.073-078 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFArnau, Josep, Anna Mompart i Assumpta Calancha
Tècniques de reproducció humana assistida a Catalunya, 1993-1998 . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.049-050 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFAsensi, Francesc i Conxa Carles
Models d'actitud davant el nen . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.015-031 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFBaiget, Montserrat et al.
Diagnòstic molecular del càncer hereditari . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.305-310 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFBarri, Pere N.
Epidemiologia de la fertilitat . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.045-048 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFBiete, Albert
Recerca clínica en oncologia radioteràpica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.331-332 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFBoada, Montserrat
La llei espanyola de reproducció assistida . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.065-074 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFBorràs, Joan i Josep Gumà
L'oncologia mèdica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.263-276 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFBorràs, Josep M. et al.
L'epidemiologia com a base de la prevenció . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.247-251 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFBruguera, Miquel, Josep Lluís Ballvé, Josep M. Bertran, Xavier Granero i Màrius Foz
Pràctiques alternatives en medicina . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.475-494 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFCabré, A.
Evolució de la natalitat Nord-Sud . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.057-063 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFCamps, V.
Bioètica en reproducció humana . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.049-056 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFCarbonell, Fèlix
La recerca en hematologia . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.323-324 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFCarceller, Josep
Coordinació mèdica intrahospitalària . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.379-383 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFCasas, Francesc
El segle de la radioteràpia . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.443-446 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFCasassas, O.
Els bells somnis o el noucentisme en les ciències biològiques . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.035-045 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFChicote, Senta
Paper de la infermeria en l'atenció psicosocial del pacient oncològic . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.371-375 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFContel, Joan Carles
L'atenció domiciliària en el pacient oncològic: a propòsit de l'atenció compartida . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.403-415 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFCraven-Bartle, Jordi
Progressem en el tractament del càncer? (presentació) . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.255-256 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFCuyàs, Manuel
Aspectes ètics i morals de la reproducció i de la contracepció . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.053-064 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFDurfort, M., J. Pérez, J. Retana, M. Vallmitjana, R. Costa-Pau et al.
L'ensenyament de la ciència des de l'escola fins a la universitat . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.081-107 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFEgozcue, Josep
Cribratge genètic previ a tècniques de reproducció assistida . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.093-095 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFEsclapez, Josep-Pere
La cirurgia oncològica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.257-262 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFFarrús, Blanca
L'oncologia radioteràpica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.277-281 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFFerrer, Francesc
Mastografia . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.427 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFFlorensa Claramunt, Elisenda
L'atenció primària de salut sense papers . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.157-161 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFFont, Antoni
La dimensió psicològica del càncer: un model integrador de la qualitat de vida dels malalts en la presa de decisions terapèutiques . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.343-355 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFFoz, M.
Pràctiques alternatives en medicina . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.111-113 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFFoz, Màrius
L'obesitat: un repte sanitari al segle XXI . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.197-200 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFFuentes, Rafael
La relació entre l'assistència primària i els serveis d'oncologia . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.389-392 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGalceran, Jaume et al.
Supervivència i prevalença del càncer . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.211-228 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGarau, Isabel
La mortalitat per càncer als Països Catalans, vint anys després . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.203-209 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGarcia Gil, Jesús
La interactivitat en l'ús d'Internet per a la docència i la recerca en l'àmbit universitari: un mitjà o un objectiu . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.163-166 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGil, Joan
Apoptosi i càncer . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.325-328 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGiralt, Jordi
Recerca clínica en grups cooperatius d'oncologia pediàtrica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.451-452 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGoday, Adolf
Ecografia . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.425 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGuedea, Ferran
Desenvolupament de grups cooperatius d'especialistes en oncologia: GOCO (Grup Oncològic Català-Occità) . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.447-449 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGuerra, Diana et al.
Impacte psicològic de l'esterilitat i el seu tractament sobre les famílies i els nens . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.075-087 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFGuigó Serra, Roderic
Bioinformàtica: la intersecció entre la biologia i la computació . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.167-173 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFIzquierdo, Àngel et al.
La incidència del càncer a Catalunya . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.195-202 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFJiménez Leal, Rosario
Adolescència i sexualitat I. Quin és el paper de l’atenció primària? . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.127-130 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFJovell, Albert J.
La Fundació Biblioteca Josep Laporte: model de gestió del coneixement en ciències de la salut . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.175-184 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFLafuerza, Anna et al.
Atencions pal·liatives . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.363-370 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFLlagostera, Maria
El paper de l'equip d'atenció primària . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.393-402 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFLlobet, Pilar
L'oncologia des de l'atenció primària . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.359-361 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFLloveras, Gonçal
Salut al tombant del segon mil·lenni . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.463-464 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFLluch, Anna
Recerca clínica en càncer de mama . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.067-069 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFLomeña, Francesc
Tomografia per emissió de positrons . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.419-423 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFMonzo, Mariano i Cristina Queralt
Biologia tumoral . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.311-316 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFMunné, Santiago et al.
Diagnòstic genètic preimplantatòri d'aneuploïdies i translocacions . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.033-040 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFNadal, Alfons i Pedró L. Fernàndez
Histopatologia: alteracions de la regulació del cicle cel·lular en càncer de mama . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.317-321 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFO. Casassas, O.
Inauguració de l'Aula Josep Alsina i Bofill. Dr. Josep Alsina i Bofil (1904-1993): Glossa biogràfica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.173-179 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFOrtega, Joan Josep et al.
Oncologia pediàtrica. Progressos en el tractament dels càncers en el nen . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.283-294 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFPastor Duran, Xavier
La Xarxa com a element integrador de la salut . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.147-155 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFPellicer, Antoni i Josep Lluís Romero
Nous protocols d'estimulació de l'ovulació . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.097-105 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFPeris-Bonet, Rafael et al.
El càncer infantil des de la perspectiva oncologicopediàtrica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.229-245 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFPorta i Sales, Josep
Tractament pal·liatiu . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.295-300 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFPorta, Roser
Seguiment dels nens nascuts després de tècniques de reproducció assistida . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.115-122 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFPuig, Conxa
El malalt oncològic: persona, família i entorn . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.357-358 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFPujol Farriols, Ramon
Quin metge necessitarà la nostra societat? . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.465-471 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFRamis, J.
Presentació del Congrés a la Universitat de València. Els congressos de metges i biòlegs de llengua catalana: repàs històric . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.203-205 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFRamis, Oriol, i Lluís Bohigas, Lluís Isern i Rafael Manzanera
És la crisi econòmica del sector sanitari una crisi econòmica? . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.455-459 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFReventós, J. i R. Guerrero, i M. Martínez
Recursos humans en la recerca biomèdica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.117-123 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFRibas, Cristina
Impacte de les publicacions electròniques de divulgació cientificomèdica entre el públic no especialista . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.185-189 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFRodés, J.
Cap la integració de la formació bàsica i clínica. El repte de la recerca biomèdica per al proper segle . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Llibre d'actes, p.181-187 - Ref. DL: B-46.092-2002 -

PDFSalvador Beltran, Guillem
Adolescència i sexualitat III . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.141-144 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFSans-Sabrafen, Jordi
Reflexions sobre l'evolució del tractament farmacològic del càncer . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.431-441 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFTraïd, M. Antònia
El paper de la treballadora social . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.385-388 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFTuca, Francesc
Recerca clínica en cirurgia oncològica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.333-339 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

PDFVeiga, Anna i I. Belil
Tècniques de microinjecció espermatica . -- 2000 . -- 16è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Llibre de ponències, p.107-112 - Ref. DL: B-40.326-2000 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal