Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 127 Registres

PDF
Acta de la sessió inaugural . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.007-009 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Actes i festes al entorn del Congrés . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.644-647 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Comptes, de la Junta de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana (Tercer Congrés) . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.652 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discurs inaugural . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.017-026 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. F. Esquerdo Rodoreda . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.052-054 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Grifols . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.072-073 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Guilera . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.061-064 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Nogueras . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.054-055 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Presta . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.067-070 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Proubasta . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.059-061 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Puig i Sais . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.064-067 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Roqueta . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.039-052 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Salvat . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.070-072 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. Serrallach . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.056-058 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència dels Drs. Gil Vernet i F. Gallart . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.031-032 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Discussió de la ponència dels Drs. Pi Suñer, Bellido i Cervera . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.032-038 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Exposició adscrita al III Congrés de Metges de Llengua Catalana . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.649-651 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Índex d’autors . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.315 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDF
Índex d'autors . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.669-670 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Junta organiizadora i executiva . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.005 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Junta organitzadora i executiva . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.007 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDF
Llista de congressistes protectors, de congressistes adjunts, de socis de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana i de congressistes numeraris . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.653-668 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Memòria de secretaria . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.011-015 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Obsequi presidencial . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.648 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Presidents honoraris . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.027 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Sessió de clausura . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.640-643 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Taula de matèries . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.085 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDF
Taula de matèries . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.671-676 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDF
Taula de matèries . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.313 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDF
Temes de ponència . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.009 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFAgustí Planell, Domingo
Conducta per a elegir entre pubiotomia i la cesària . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.442-444 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFArgemí Lacoma, Josep
Contribució a l'estudi del tractament específic de les septicèmies . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.088-118 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBarceló Estivill, R.
Presentació de casos de lupus tuberculós a la cara de criatures . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.549-551 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBarceló Estivill, R.
Una distòcia indiagnosticable a priori . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.445-446 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBarrufet i Puig, Pere
L'ambrina en les cremades . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.337-340 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBattestini Galup, Rafel
Diferència estadística i clínica en les malalties tuberculoses del litoral i muntanya de les comarques tarragonines . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.189-196 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBenaprès
Tractament de qualques septicèmies mèdiques de tipus hipertòxic . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.077-082 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBlanc Benet, Josep
El secret mèdic en la interrupció criminal de la gestació . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.244-251 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBorràs i Torres, Pere
Falsos malalts de la farinx i nas . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.528-532 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBosch Ucelay
La descanulació difícil post-diftèrica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.506-514 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBotey, Ricard
Un inconvenient del mètode de Gluck en la laringuectomia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.475-478 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFBremon i Masgrau, J.
El tub Coolidge en la Radiografia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.568-571 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFCasals, Paulí
Contribució al diagnòstic precoç de la tuberculosi . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.163-167 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFCasals, Paulí
Contribució al tractament de la grip . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.119-121 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFCasals, Paulí
Contribució al tractament de la tuberculosi i especial­ment amb els cossos immunitzants (I. K.) de Spengler . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.177-181 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFCirera Salse, Ll.
Aplicacions de l'electrocoagulació a la Cirurgia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.587-592 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFCirera Salse, Ll.
Concepte de la termopenetració (diatèrmia) i la seva acció fisiològica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.572-576 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFClotet, Bonaventura
Patologia del simpàtic abdominal en les afeccions nervioses . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.013-034 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFCompany, Vicens
L'electrocoagulació en el tractament dels tumors benignes de la bufeta urinària . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.561-567 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFCorachán, Manel
Aportació de tres casos clínics a l'estudi de les fractures mal consolidades dels maleols . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.371-394 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFCorachán, Manuel
Terapèutica quirúrgica dels empiemes postgripals . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.343-355 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFDe Riba, Joaquim
Artrodesi del peu pel mètode de Wrede . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.395-396 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFDuran Arrom
Diagnòstic diferencial i pronòstic dels arterio-esclerosos . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.320-323 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFDuran Arrom
Motius que tenim els metges per a la constitució d'una lliga contra la feridura a Catalunya . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.595-598 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFEsquerdo Rodoreda, Francisco
Tractament de la febre de Malta . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.039-049 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFEstapé, G.
Septicèmies gonocòciques . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.063-088 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFFerran, Jaume
Vacuna contra l'apoplexia? . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.270-289 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFFerrer Prat, Joan
Profilaxi de les malalties infeccioses de la infància, per contagi directe, a l'escola . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.204-206 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFFreixas i Freixas, Joan
Conferència: La medicació específica en el tractament de la grip . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.613-627 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFFrias i Roig, Alexandre
Racionals modificacions que té de sofrir la llet de vaca segons l'estat actual de la ciència per a l'alimentació dels nens sotmesos a lactància articial i mixta . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.231-235 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFFrías i Roig, Alexandre
El paludisme de Salou i son sanejament . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.154-157 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFGil Vernet, S. i F. Gallart Monés
Nova comunicació nerviosa entre'ls órgues dels aparells génit-urinari i digestiu . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.035-045 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFGirona i Cuyàs
Catalanització de la terminologia mèdica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.258-260 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFGirona i Cuyàs
Contribució a l'estudi de la profilaxi de la tuberculosi infantil . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.182-188 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFGrau Blanch, Josep M.
Tractament de la septicèmia pestosa . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.003-010 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFGrifols Roig, J.
Tractament de les septicèmies estafilocóciques d'origen no quirúrgic ni puerperal. Conclusións . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.311-312 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFGrifols, J.
Tractament de les septicèmies estafilocòciques, d'origen no quirúrgic ni puerperal . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.601-610 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFGuilera, Boi
Tractament de les septicèmies puerperals . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.145-176 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFGuilera, Boi i S. Dexeus
Notes estadístiques referents a la Marternitat de Barcelona durant els anys 1917 i 1918 . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.447-451 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFHuguet, Marian
Septicèmia tífica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.213-252 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFLlauradó Clavé, Francesc
Inconvenients que presenta actualment l'exercici de la medicina en nostre país: necessitat de la seva modificació segons les orientacions de la medicina moderna . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.310-319 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFLlorca Piñol, Emili
Lambliasi intestinal . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.197-203 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFLlovera, Josep
Iritis específica; son tractament pel 914 . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.464-471 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFMallofré, Joan
Tractament del càncer de la pell i mucoses amb clorat de potassa . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.548 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFMas Alemany, Josep
Septicèmia puerperal de les vaques lleteres . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.083-087 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFMassot i Palmés, Josep
Precipitacions i deficiències operatòries en oto-rino-laringologia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.485-491 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFMassot Palmés, Josep
Les vegetacions adenoidees causa ocasional de nombro­ses dolències oto-rino-laringològiques i de moltes altres que afecten a distints orgues i funcions . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.515-521 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFMestres Puig
La cura d'hipoclorits en la petita cirurgia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.332-336 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFMias, Enric
El joc lliure i l'aire lliure com a mitjà d'educació física escolar . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.228-230 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFMoragas i Gracia, Ricard
Tractament de la septicèmia melitocòcica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.027-037 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFMoragas i Gracis, Manuel
Necessitat de conèixer la medicina homeopàtica i sa vàlua teòricopràctica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.302-309 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFNogueras, Isaac
Tractament de les septicèmies quirúrgiques . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.051-062 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFPàmies Bonet, Lluís
Saponifímia clínica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.290-301 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFPerearnau, E.
Tractament de les septicèmies urinàries, exclusió feta de les gonocòciques . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.089-109 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFPeyrí Rocamora, J.M.
El radi en el tractament de la malaltia de Basedow . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.557-560 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFPeyrí, Josep M.
Conferència: La qüestió de la lluita contra la lepra a Catalunya . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.628-639 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFPi Suñer, August, J.M. Bellido i Leandre Cervera
Fisiopatologia del simpàtic abdominal . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.061-084 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFPijoan, Baltasar
L'ensenyament d'infermeres a Catalunya . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.252-257 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFPla i Armengol, R.
Tractament de la septicèmia tuberculosa . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.263-276 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFPla i Armengol, R. i S. Armendares
Coagulabilitat de la sang i hemoptisi en la tuberculosi pulmonar . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.168-173 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFPonjoan, Albert
Contribució al tractament de les fractures de l'extremitat inferior de l'húmer en les criatures . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.367-370 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFPresta, Àlvar
Septicèmia tuberculosa. Tractament . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.253-261 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFProubasta, Felip
Septicèmies puerperals d'origen urinari . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.137-144 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFPuig i Roig, Pere
Creixença ponderal i estatural dels nens a Catalunya . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.207-227 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFPuig i Sais, Hermenegild
Tractament de la septicèmia tifòdica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.177-212 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFRaqueta, Gonzal
Septicèmia de Osler-Schotmüller . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.140-143 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRavetllat, J. i R. Pla i Armengol
Transformació in vitro del bacil de Koch en bactèria tuberculògena A . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.174-176 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRibas i Ribas, E.
Característiques de la gangrena pulmonar post-gripal i ses indicacions quirúrques. Nota clínica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.122-123 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRibas i Ribas, E.
El radi en Ginecologia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.413-416 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRibas i Ribas, E.
Els raigs ultravioletes en cirurgia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.341-342 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRibas i Ribas, E.
Infeccions bilio-sèptiques. Indicacions quirúrgiques i sa oportunitat . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.327-331 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRibas, Guillem
Inserció baixa de placenta; son tractament . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.399-412 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRoig Raventós
Sífilis matrimonial (ascitis infantil) . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.535-543 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFRoqueta, G.
Tractament de la septicèmia neumocòcica . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.011-025 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFSabaté, Josep
L'autoseroteràpia en les septicèmies gripals . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.124-130 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFSabaté, Secundí
L'abscés de Fochier en el pronòstic de les infeccions . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.144-149 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFSaforcada
Contribució a l'estudi de la “metahemoglobinèmia tòxica” . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.158-162 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFSalvat, Antoni
Tractament de les septicèmies . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.295-309 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFSalvat, M.
Dos casos de septicèmia tractats per la col·lobiasa d'or . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.131-139 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFSayé, LI.
De la septicèmia tuberculosa primitiva i de la bacilémia secondaria . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.277-294 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFSerrallach, N.
Tractament de la septicèmia d'origen urinari . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.111-136 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFSimón de Guilleuma, J.M.
Tractament de les infeccions localitzades en les parpelles per l'electroionització amb l'ion zenc . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.460-464 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFSoler Julià
Tractament de les grans lesions inflamatòries anexials i de les seves complicacions . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.417-429 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFSoler, Lluís
La febre de Malta i l'Ajuntament de Tarragona . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.150-153 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFSuñé Medán, LIuís
Les vegetacions adenoidees en els adults . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.498-505 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFTorrents, Lluís
La teràpia bacteriana en els procesos supuratius de l’orella . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.522-527 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFTorres Carreras R.
Formulari de Radioteràpia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.577-586 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFTrias, Joaquim
Anatomia del simpàtic en general . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.047-059 - Ref. CSIC Reg. 78-367 -

PDFVidal Fraxanet. J.
La oftalmia purulenta gonocòcica del recent nascut es cura sempre i sense complicacions. Els casos desgraciats són per manca de cura . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.455-459 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFVila Abadal, L.
Un cas de trombo-flebitis crònica del sinus lateral . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.479-484 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFVila Abadal, LIuís
El perquè del fracàs en moltes extirpacions d'amígdales . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.492-497 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFVilanova, Pelai
Tractament de l'eczema pel radi . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.552-553 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFVilanova, Pelai
Valor diagnòstic de la reacció de Wassermann . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.544-547 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFVilaplana, J.M.
Acció microbiològica dels raigs Röntgen en Ginecologia . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.430-441 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFVilardell, J M.
Els embenaments de guix en el tractament del mal de Pott . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.356-366 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFVives, Salvador
Psicopaties i alcoholisme a les comarques gironines . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.261-269 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

PDFWennberg , J.A.
Acció dels ferruginosos en l'anèmia dels lactants . -- 1919 . -- 3r Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.236-243 - Ref. CSIC Reg. 78.368 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal