Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 119 Registres

PDF
Acta de la solemne Sessió inaugural . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.007-008 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discurs del President . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.017-027 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. A. Pi i Suñer . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.034-035 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. F. Gallart . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.033-034 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. F. Pons i Pascual . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.043-044 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. H. Puig i Sais . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.044-054 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. J. Bartrina . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.054-057 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. J. Freixas . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.038-041 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. J. M. Boca . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.044 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. R. Botey . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.113-117 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència del Dr. R. Pla i Armengol . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.035-038 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència dels Drs. A. Pujol i Brull i E. Ri­bas i Ribas . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.059-061 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència dels Drs. J. Alzina i Melis i S. Vives . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.041-043 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Discussió de la ponència dels Drs. Pi i Suñer, Bellido i Nubiola . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.111-112 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Índex d’autors . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.601 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDF
Index d'autors . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.641-642 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Junta organitzadora i executiva . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.005 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Junta organitzadora i executiva . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.005 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDF
Memòria del Secretari . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.009-016 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Presidents d'honor . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.028-029 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Taula de matèries . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.643-647 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Taula de matèries . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.599-600 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDF
Temes de ponència . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.009 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDF
Comptes de la Junta de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana (Segon Congrés) . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.626 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Descobriment d’una lápida conmemorativa del Primer Congrés . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.585 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Estatuts de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.615-617 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Llista de socis protectors, dels congressistes numeraris, dels congressistes adjunts i de socis de l'Associació General de Metges de Llengua Catalana . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.627-640 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDF
Veredicte del Jurat de l'Exposició . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.620-625 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFAgustí i Planell, Domingo
De la pubiotomía i de la marxa del part en les estretors pélviques simètriques de primer grau . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.334-339 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFAlzina i Melis, Joan
Formes especials dels regismes alimenticis en les malalties mentals . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.245-248 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFArruga, H.
Anestèsia local en Oftalmologia . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.555-575 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFBarberà Martí, Fausti
¡Defengamse de la lepra! . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.513-540 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBarberà, Fausti
Lo tractament pedagògic dels sords-muts . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.541-545 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBarberà, Faustí
Profilaxi de la tuberculosi (el document més antic de) . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.219-221 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBarraquer, LI.
Anatomia patològica del sistema nerviós . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.296-302 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBartrina i Thomàs, J.
El règim alimentici en les malalties de l'aparell urinari . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.177-188 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFBassedas, Roca, Barberà i Terrades
Discursos i diversos . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.586-605 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBellido, J.M.
La doctrina de les secrecions internes II. Acció funcional . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.498-512 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFBonafonte, Ma­teu
Contribució a l'estudi de l'ileus postoperatori . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.463-471 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBosch i Ucelay, A.
Dos cassos de rinolitiasi . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.387-392 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBosch i Ucelay, A.
Nou aparell elevador de l'epiglotis en les intervencions de la comisura anterior de les cordes vocals per visió in­directa . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.393-394 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFBotey, Ricart
Anestèsics i anestesia local en Oto-rino-laringología . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.576-585 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFClotet
Excursió als balnearis de «La Puda de Montserrat», «Vallfogo­na de Blucorp» i «L'Espluga de Francolí» . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.606-611 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFClotet, Bonaventura
Notes adicionals al funcionalisme de les glàndules endocrines . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.531-551 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFClotet, Bonaventura i Francesc Xercavins i Rius
Regisme alimentici en les malalties nervioses . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.201-244 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFColvée i Reig, Pau
Bacterioterapia en les neuràlgies i neuritis . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.303-306 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFColvée, Rafel
Tractament de les bronquitis cròniques per una vacuna mixta . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.246-250 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFCompany, V.
La prostatectomía en dos temps . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.442-448 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFCompany, Vicens
El cateterisme ureteral terapèutic . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.406-418 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFConill, Víctor
Punts de vista en els tractaments dels fibromes i metrorragies per la radioteràpia profonda . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.352 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFCorachán, M. i Sala
Contribució a l'estudi del tractament incruent de les fractures dels óssos llarcs . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.473-480 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFDanès i Casabosch, B.
Les formes frustrades de la malaltia de Basedow en llur aspecte clínic . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.290-295 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFDe Riba, Joaquim
Ventatges de la seda en les lligadures i sutures perdudes . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.453-454 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFDe Riba, Joa­quim
Tractament del mal de Pott per la fixació autoplàstica de les apófisis espinoses (operació d'Albee) . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.507-509 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFDurán i Arróm, D.
Lepra anestèsica . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.224-232 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFDurán i Arróm, D.
Semiología de les aortitis cròniques . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.251-254 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFEstapé, Francesc d'A
Valúa semeiológica de l'examen de la tensió arterial . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.547-554 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFEstapé, G.
Valor indiscutible de l'anestesia local en la prostatectomía . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.425-441 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFFargas, Mi­quel
Radio i radiumterapia del càncer de l'úterus . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.085-098 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFFerrando, Francesc
Notes clíniques referentes a les mastoiditis agudes en els nens de pit . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.376-384 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFFreixas
Clausura de l'Exposició . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.611-614 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFFreixas
Clausura del Congrés . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, P618-620 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFFreixas i Freixas, Joan
Regisme alimentici en les malalties del sistema circulatori i en les de la sang . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.099-175 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFFrias i Roig, A.
Valor pronòstic del badall en les malalties agudes . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.135-138 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFGallart i Monés, F. Regismes alimenticis
Regismes alimenticis en les malalties de l'intestí . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.034-050 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFGarcía Romero, A.
Resultats clínics de la bacterioterapia en les bronquitis cròniques . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.241-245 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFGirona i Cuyás, J.
Contribució a l'estudi de la meningiti ven­tricular . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.277-282 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFGuilera, Boi
Indicacions i tècnica de la perineorrafia immediata secundaria . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.340-342 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFGuilera, Boi
Qualques dades estadístiques referentes a la Maternitat de Barcelona . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.343-351 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFMas i Magro, F.
Estudis microscópics sobre la eritro-citogènesi normal en la médula òssia de qualques mamífers . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.255-275 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFMas i Puig
Proximitat de reinfecció diftérica . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.173-175 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFMassot i Palmés, Josep
Qualques consideracions sobre la ozena i son tractament i mides preventives per a evitar la seva propagació . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.385-386 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFMonturiol, E.
Contribució a l'estudi clínic del cranc del fetge . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.233-238 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFMoragas i Gracia, Ricard
Tractament de la febre mediterrània mitjansant les autovacunes. Resultats obtinguts (20 observacions) . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.188-210 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFMoragas, R.
Importància dels símptomes subjectius . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.130-134 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFNubiola, P.
La doctrina de les secrecions internes III. L'actuació morfògena . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.513-530 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFPagés, J. i N. Serrallach
Insuficiència de la vàlvula urèter-vesical en les afeccions reno-vesicals amb presentació de radiografies demostratives . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.419-424 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFPerearnau, E.
Tractament de les anuries reflexes pel cateterisme ureteral . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.401-405 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFPeset, Joan
La vacunació mixta antitífica i antimelitocóccica sembla la més adequada per a la nostra regió . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.184-187 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFPeyri i Rocamora, Josep M.
Les propagacions ganglionars del cranc devant del radium . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.081-084 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFPeyrí, Jaume
El règim alimentici en les malalties de la pell . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.325-334 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFPi i Suñer, A.
Règim en els diabètics Pi i Suñer, A. . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.051-078 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFPi Suñer, August
La doctrina de les secrecions internes I. Evolució del concepte . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.487-497 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFPla i Armengol, R.
Règim alimentici en les malalties de l'aparell respiratori . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.079-097 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFPons i Pascual, F.
Règim alimentici dels nens en l'època de desmamar-los . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.261-297 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFPuig i Roig, Pere
La tensió arterial màxima en l'embraç, part i puerperi . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.555-582 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFPuig i Sais, Hermenegild
Regisme alimentici en la febre tifoidea i en les toxi-infeccións agudes endodigestives en general . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.343-388 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFPujol i Brull, A.
Presentació d'una taula d'operacions universal transportable . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.121-127 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFPujol i Brull, A.
Tractament del càncer . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.391-420 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFRaventós, A.
De la òsteo-síntesi autoplàstica . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.481-487 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFRaventós, A.
Indicacions de la òsteo-síntesi en les fractures . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.488-493 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFRibas i Ribas, E.
Tractament del cranc . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.421-483 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFRibas i Ribas, G.
Tractament del càncer al coll de la matriu per mitjà del radi . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.062-080 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFRibas, Guillem
La diatermia com a tractament en les lesions anexials . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.353-362 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFRoca i Ballber, Salvador
Nota de les deus d'aigües minero medecinals i balnearis de Catalunya . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.139-162 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFRoca, Joseph M. Regisme alimentici en els sifilítichs
Regisme alimentici en els sifilítichs . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.189-199 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFRoig-Raventós, J.
Pelvimetría . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.330-333 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFSaldaña, Abili
Notes d'anestesia local. Anestesia del trigèminus . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.586-598 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFSalvat, M.
Consideracions sobre el regisme hidrocarbonat en els petits infants . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.307-324 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFSalvat, M.
Regisme alimentici en les malalties infantils . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.298-324 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFSantiñá, Joan
Tractament quirúrgic de la tuberculosi laringia . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.395-400 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFSerrallach, N.
La prostatectomía en els prostàtics sense pròstata . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.449-452 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFSoler i Julià, J.
Fractura deguda a reabsorció del call d'un altra fractura . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.494-497 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFSuàrez de Figueroa i Careaux, Josep
Contribució a l'estudi del paludisme en la provincià de Girona . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.211-218 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFSuñé i Medán, Lluís
Tractament conservador de les mastoiditis supurades . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.371-375 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFTorrents i Castelltort, J.
Curació d'un flbro-mixo-sarcoma maligne . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.099-110 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFTorres Carreras, R.
Presentació d'alguns cassos interessants de diagnòstic ra­diogràfic . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.128-129 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFTorres Carreras, R.
Radioteràpia ultra-penetrant . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.163-171 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFTorruella, J.
El regisme alimentici en les digestivopatíes cròniques . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.011-033 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFTrinchet, Ramon
De l'epilèpsia: modificació del síndrome epilèptic en els alcofòllics . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.283-289 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFUmbert, Pau
El regisme alimentici en les dermatosis . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.335-342 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFVendrell, Joan
Contribució a l'estudi del tractament de les anquilosis . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.498-506 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFVilanova, Pelai
Nova nota sobre el tractament de la sífili pel galil 1116 . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.222-223 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFVilaplana, J.M.
Contribució al tractament del gastarnent . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.327-329 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFVives, Salvador
Regisme alimentici en les malalties mentals . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.249-259 - Ref. CSIC Reg. 78.365 -

PDFWenberg, J.
El mercuri en el tractament de la febre tifoidea . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.176-183 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFWieden
Esclerotomía ab externo del Dr. Foroni, de Gènova, modificacions en l'instrumental i indicacions i aventatges d'aquesta intervenció en algunes afeccions de l'ull . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.363-366 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFWieden
Operació de la catarata . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.367-370 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

PDFXercavins i Romeu, F.
El clisteri elèctric en les oclusións intestinals . -- 1917 . -- 2n Congrés de Metges de Llengua Catalana
Vol.[2] : Actes, p.455-462 - Ref. CSIC Reg. 78.366 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal