Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 159 Registres

Enllaç a la publicació de l'IEC (Ponències - Comunicacions)

PDF
Acta de la sessió inaugural . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.023-024 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Actes socials . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.611 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Colofó . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.613-614 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Conclusions . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.379 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Conclusions . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.427-429 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Conclusions . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.565-567 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Conclusions . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.412-413 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Crida . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.017-019 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Declaració . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.462 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Epíleg . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.303 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDF
Índex general . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p. IX-XI - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDF
Junta rectora . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.003 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Membres d'honor . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.004-005 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Membres estudiants . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.011-013 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Membres numeraris . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.007-011 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Membres protectors . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.006 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Organització . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.000 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDF
Organització . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p. XV - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDF
Part 1. Caracterització biològica del patogen . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.057-058 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Part 2. La resposta de l'hoste . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.059-061 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Part 3. Els factors ambientals . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.062-067 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Part 4. Influències terapèutiques . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.068 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Presentació . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.281 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDF
Problemes plantejats pels estudiants de Biologia . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.539-540 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Resum . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.448-462 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Sessió administrativa . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.597-601 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDF
Sessió de clausura . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.605-609 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFAbel, Francesc
El dret del pacient a la informació i a disposar d'ell mateix . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.328-342 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFAcarin, Nolasc
Bases organitzatives per a la defensa de la salut . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.288-304 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFAlomar, Pere i Josep Campos
Dinàmica de la infecció per microorganismes anaerobis . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.069-079 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFAlsina i Bofill, J.
Conferència Inaugural. Presentació . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.041-042 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFAlsina i Bofill, J.
Discurs d'obertura del president . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.027-038 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFAlsina i Bofill, J.
Introducció . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.569-570 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFArcalís, L., J. Caldés, F. Fernàndez P. i T. Gonzàlez F.
Problemàtica del patogen dins la medicina hospitalària d'avui . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.025-030 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFArderiu, Josep M.
La veu d'un farmacèutic sobre la funció social de la Medi­cina . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.433-438 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFArtigas, Josep i Hèlios Pardell
Estructura actual de la Sanitat. Defectes de l'estructura i política sanitària . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.204-243 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFAsensi, F., J.L. Her­ranz, A. Monfort et al.
Complicacions i seqüeles de les meningitis purulentes en la infància. Estudi de 294 casos . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.153-159 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFAusina, V.
La nova patologia micòtica . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.278-285 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBacardí, Ramon
La salut segons l'OMS . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.140 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBacardí, Ra­mon
La lluita per la salut, una tasca pluridisciplinària . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.175-181 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBalaguer i Perigüell, Emili
Medicina i societat als Països Catalans. Dels Reis Catòlics al Decret de Nova Planta (1479-1716) . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.019-025 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBallester i Añón, Rosa
Medicina i societat als Països Catalans. D'Alfons I el Cast a Ferran II el Catòlic (1162-1479) . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.009-018 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBalles­ter i Baiges, Ll.
Estudi bacteriològic ambiental a les empreses . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.223-226 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFBarbany I Cairó, J. R.
Fagocitosi i macròfags en la resposta humoral i la resistèn­cia cel·lular inespecífica contra la infecció . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.113-121 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBassols, Ramon , V. Hernàndez, J. Clusa I J. Sales
Perspectives de la salut mental . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.354-360 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBatista i Roca, J M.
Relacions entre els catalans i la Universitat de Montpeller . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.532-535 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFBecciu, Pau, Ra­fael Caria, i J. Massarelli
Aspectes de la medicina social a Itàlia . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.440-447 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFBlanqué i López, Joan Manuel
Factors psicològics. Influència de l’emotivitat en la síndrome infecciosa . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.196-206 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBonal, Joaquim
Farmàcia i indústria farmacèutica . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.384-398 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBosch i Pardo, Jaume
Les mútues patronals d'accidents de treball catalanes i la rehabilitació professional . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.127-136 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFBrines, J., J. Donat, A. Escribano et al.
Diagnòstic i tractament de les meningitis purulentes . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.138-152 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFBruguera, M.
Els virus de l'hepatitis . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.310-313 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFBujosa, Francesc
Medicina i societat als Països Catalans. Del Decret de Nova Planta a la societat de classes (1716-1834) . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.026-033 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCalbet, Josep M. i Jacint Corbella
Les preocupacions socials dels metges en el segle xix . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.034-075 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCambrodí, Antoni
Reflexions mèdiques al concepte de salut . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.155-161 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCampos, Joan, J. Gol i J.J. Moll
Característiques qualitatives de l'activitat mèdica . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.309-327 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCanals, Ramon i J. Lores
Factors sòcio-culturals . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.244-248 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCanellas, Jerònia, Jaume Igual, Mercè Gascó et al.
Ensenyament de la Medicina . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.541-545 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFCañete i Barberan, A.
Infecció i feina a la indústria . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.227-232 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFCarbonell i Juanico, M., M. Carbonell, J. Titus i J. Bes
Meningitis neonatal . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.176-180 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFCasassas, Oriol
El segle xx. De la il·lusió a l'esperança passant pel no-res . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.093-110 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCastejón, Jordi i Ig­nasi Fina
Medicina del treball i sanitat laboral . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.365-376 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCifré, Jaume
Epidemiologia de les infeccions del sistema nerviós central a les Illes Balears . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.131-137 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFClos, Joan
La medicina en el medi rural. Situació actual a Catalunya . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.249-260 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFClos, Joan
La sanitat i el medi rural . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.377-383 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFColomer, Eusebi
La filosofia de Ramon Turró . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.576-589 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFColominas i Puig, Joan
La medicina en els establiments penitenciaris . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.439 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFCorbella, Jacint
Introducció . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.007-008 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFCorominas i Beret, F.
Parlament del secretari general . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.025-026 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFDanon, Josep
Estudiants no catalans a la Facultat de Medicina de Barcelona del segle xvi al xix . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.529-531 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFDomènech i Llaberia, Edelmira
La preocupació dels metges catalans pel malalt mental . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.076-081 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFDomingo i Sanjuan, P.
Record de Ramon Turró i Darder als cinquanta anys del seu traspàs . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.571-575 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFDucauquis, R.M.
Consideracions mèdico-legals . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.262-265 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFErill, S.
Disminució de la incidència de febre reumàtica ¿com a efecte beneficiós de l'abús d'antibiòtics? . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.298-302 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFEspañol, T.
Resposta immunitària cel·lular . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.106-111 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFEspasa, Ramon
La promoció de la salut, objectiu primordial de la medi­cina i de l'organització sanitària . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.282-287 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFEstruch, Joan
Sobre la definició de la salut . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.170-174 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFFernàndez i Sabaté, Alfons
Anàlisi del concepte de salut des del punt de vista del metge . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.162-169 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFFigueras, G., J. Gras i J. Llorens
Determinació d'immunoglobulines en les infeccions agudes del sistema nerviós (meningitis i encefalitis) . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.199-202 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFFolch i Guillèn, Ramon
El punt de vista d'un biòleg . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.191-194 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFFont i Rodon, Jordi
Definició de salut . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.143-154 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFForés, A., A. Lobato i J. Llorens
Pas de fosfomicina al líquid cèfalo-raquidi en les meningitis . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.197-198 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFForteza, Josep
Semblança biogràfica del Dr. Emili Darder i Caneves . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.521-528 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFFuenmayor, P., M. Abad, E. Gabàs i A. López
Sins dèrmics congènits comunicant amb el sistema nerviós central . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.186-191 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFGabarró i Garcia, P.
Tres figures del Congrés del 1936: Puig-Sureda, Corachan i Vives Casajuana . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.465-469 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFGallart i Català, A.
Afectació neurològica en el curs de la listeriosi . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.181-185 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFGarcés i Brusés, J.
Tètan i feina (La profilaxi antitetànica) . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.252-255 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFGol, Jordi
Presentació . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.139 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFGol, Jordi
Proposta de definició de salut somàtica . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.141-142 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFGonzàlez Casanova, J.A.
La salut, afer col·lectiu . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.182-190 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFGoujon, E.
L'exercici de la Medicina de grup a França . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.357-359 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFGregorich, A.
Notícia de la Mutual Mèdica de Catalunya i de Balears . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.360-363 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFGuarro, A., I. Feijoo i M.C. Gil
Meningitis tuberculosa. Aspectes pronòstics . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.168-175 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFGuerrero, Ricard
Determinació ecològica i genètica de les relacions hoste-patogen. Competència, invasivitat, toxigenicitat i resistència dels microorganismes . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.005-024 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFHernàndez, Víctor, R. Bassols, J. Clusa, I J. Sales
Problemes relacionats amb la salut mental. Immigració i treball . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.198-203 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFJané i Carrencà, F
Quimioteràpia antivírica . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.333-351 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFJordi Gonzàlez, Ramon
Contaminació farmacològica . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.261-271 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFJubert, Joaquim
Educació sanitària: pressupòsits bàsics per a una peda­gogia de la salut . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.343-353 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFJuvanet i Sort, J.
Condicions sòcio-econòmiques de la infecció en la feina . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.256-261 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFLaporte, J.
Morbiditat i mortalitat globals i lluita contra el patogen . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.249-259 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFLladonosa, Josep
La sanitat i la higiene a Lleida en temps de Jacme d'Agramont . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.489-494 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFLlovet, J., R. Florensa, E. Galitó et al.
Meningitis recidivants per defectes congènits de la fossa an­terior . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.192-194 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFMaimí i Bonet, Ll.
Mitjans de transmissió de les infeccions en el medi laboral . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.238-239 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFMarch, P.
Influència de les drogues modernes damunt la infecció tuberculosa . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.260-269 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFMarín, F., M. Pérez, E. Martínez i J.F. Crespo
Els estudiants i la llengua a la Facultat de Medicina de València . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.549-564 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFMartí i Amengual, Gabriel i Jaume Suau i Puig
Epidèmies i demografia a Mallorca . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.086-092 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFMartí, Josep
La sanitat i l'escola . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.361-364 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFMartínez i Navarro, Joan Ferran
Epidemiologia de la infecció meningocòccica al País Valencià . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.115-130 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFMartorell i Pons, Jaume
Problemes de l'ensenyament de la Medicina a les Illes . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.546-548 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFMata, Marta
Problemes escolars . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.424-426 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFMedina, Lluís E. i J. M. Blanqué
Els factors meteorològics i llur influència en les malalties infeccioses . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.148-167 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFMiracle, Maria Rosa
Dinàmica de les poblacions patògens-hostes. Models matemàtics per a una teoria epidemiològica . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.080-099 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFMunar, M.
Iatrogènia en el tractament de la patologia infecciosa . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.291-297 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFObiols i Vié, J.
Turró i la psicologia objectiva . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.590-593 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFOller. Ll., C. Domènech i A. Russi
Aspectes encefalogràfics en el diagnòstic i pronòstic dels pro­cessos encefalítics en la infància . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.211-217 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFOriol Casassas
Justificació . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.003-004 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFOriol, R.
L'anticòs, mecanisme de defensa específic . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.112 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFParellada, J.
Les trepanacions prehistòriques als Països Catalans . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.470-488 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFParés, Ramon
La variabilitat dels bacteris . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.031-046 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFPeris i Bonet, R., E. Noguera I F. Marín
Dotació hospitalària del País Valencià . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.364-378 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPi Bànich, Enric
El factor ambiental en la dinàmica de la infecció. La indústria . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.207-245 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFPortell Goetz, E.
Profilaxi general mèdica de la infecció en el medi laboral . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.240-251 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPrats, G.
Canvis de la sensibilitat dels gèrmens als antibiòtics. Trans­cendència per al metge pràctic . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.286-290 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFPresident: A. Rodríguez; Secretari: J. Vidal; Coordinador: A. Pumarola; Relators: A. Agus­tí, M. Bruguera, F. Jané et al.
Virosis . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.307 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: A. Roquere; Secretari: R. Bacardí; Coordinador: Jacint Corbella, Relators: Emili Balaguer, Rosa Ballester, Francesc Bujosa et al.
El pas de la medicina individual a la medicina col·lectiva . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.355-356 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: Emili Balaguer; Secretari: A. Avellà; Coordina­dor: Nolasc Acarín; Relators: Francesc Abel, Josep M. Arderiu, J. Artiga et al.
Perspectives del futur . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.431-432 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: Enric Portell; Secretari: Josep A. Martí; Coordinador: Fèlix Pumarola; Rela­tors: Ll. Ballester, A. Canete, I. Serés et al.
Infeccions i treball . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.221-222 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: J. Pi-Figueras; Secretari: F. Manuel; Coordinador: M. Molins; Relators: J. Bonnín, F. Gómez, M. Llobera et al.
Infecció i cirurgia . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.267-305 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: J.M. Batista; Secretari: F. Corominas; Relators: P. Gabarró, J. Parellada, J. Lladonosa et al.
Aspectes històrics de la medicina als Països Catalans . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.465 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: M. Munar i Ques; Secretari: J.M. Calbet; Coordinador: Jacint Corbella; Relators: Josep Ar­tigas, R. Bassols, Ramon Canals et al.
Situació actual . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.415 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: M. Soriano i Jiménez; Secretari: M. Morey i Sureda; Coordinador: M. Munar i Ques; Relators: F. Alcàntara, A. Caralps, A. Casellas i J. Rodés
Malalties meta i parainfeccioses . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.071-112 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: Pere Calafell; Secretari: G. Figueras; Coordina­dor: J. Llorens i Terol
Infeccions del sistema nerviós en la infància . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.113-114 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPresident: Ramon Jordi; Secretari: J. Jesús Moll; Coordina­dor: Jordi Gol; Relators: Ramon Bacardí, Antoni Cam-Brodí, Joan Estruch et al.
La salut . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.381-411 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPuigdollers, Josep M.
Introducció . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.145-147 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFPujals-Ferrús, J.M., M.A. Gonzalez Rivero i J.M. Ribas
Comentaris clínics a les meningitis limfocítiques benignes . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.160-167 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFPumarola, A.
Introducció "Virosis" . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.307-309 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFQueralt, A., M. Olesti, A. Fito et al.
Estudi electroencefalogràfic amb resposta evocada auditiva en les meningitis . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.218-219 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFQuiles, A., X. Trias, F. Moraga et al.
Complicacions infeccioses en les derivacions valvulars ventrículo-atrials . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.195-196 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFRamis i Coris, Joaquim
latrogènia social . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.272-278 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFReventós, Jacint, J. Artigas i J.M. Brunet
Passos de la reforma sanitària . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.408-415 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFRipoll i Borrell, Joan
Presentació . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.197 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFRoca i Junyent, Miquel
Autonomia nacional i descentralització sanitària a Cata­lunya . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.305-308 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFRodríguez i Torres, A.
Diagnòstic de les virosis . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.314-325 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFRozman, C. i A. Grañena
Problemàtica infecciosa del pacient granulocitopèdic . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.122-142 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFSans, Carme
Estudi i propostes sobre la despesa sanitària . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.399-407 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFSàrrias, R. i G. Rodés
Influència del factor geogràfic en la síndrome infecciosa . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.168-183 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFScanu, Pasqual
La pesta de 1582-1583 a l'Alguer. L'obra de Quinto Tiberio Angelerio . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.495-520 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFSerés i Pàmpols, I.
Infecció i feina a l'hospital . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.233-237 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFSolé i Llenas, J., J. M. Mercader i F. Mirosa
Diagnòstic angiogràfic de les arteritis cerebrals secundàries . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.203-210 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFSoler i Sabarís, Felip
La incidència de l’Assegurança Social . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.111-121 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFSurroca I Vilemelis, Maria Lluïsa
Factors alimentaris. Síndrome infecciosa, alimentació i nutrició . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.184-195 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFTarragó i Balaguer, Marçal
La ciutat i el territori: Relacions amb el dret a la salut i la qualitat dels serveis sanitaris . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.417-423 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFTomàs i Montserrat, Josep
Notes per a una història de la medicina social de Mallorca (segle xix) . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.082-085 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFTorrella, Francesc
Hàbitats del cos humà i microorganismes. Factors dels biòtops . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.047-068 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFTrueta i Raspall, Josep
Conferència Inaugural. Reflexió sobre els grans processos involutius de l'home d'avui . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.043-053 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFVerger, G.
Hospitalisme . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.270-277 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFVidal i Tort, J.
Profilaxi de les virosis . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[3] : Llibre d'actes, p.326-332 - Ref. D.L. 31.730-1978 -

PDFVilanova, Antoni
L'assegurança social a Andorra . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[2] : Ponències II, p.122-126 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

PDFViñas i Riera, Josep
Introducció . -- 1976 . -- 10è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències I, p.103-105 - Ref. ISBN 84-600-0582-8 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal