Presentació - Congressos - Autors - Cerca en els documents - Fundació Alsina i Bofill

Total: 137 Registres

PDF
Comitè d'honor . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.005-008 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDF
Comitè d'honor . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.005-007 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDF
Comitè local de Perpinyà . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.011 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDF
Comitè local de Perpinyà . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.011 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDF
Comitè organitzador i executiu . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.009 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDF
Comitè organitzador i executiu . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.009 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDF
Índex d’autors . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.237-239 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDF
Índex de comunicacions . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.225-235 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDF
Taula de matèries i índex d’autors . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.735-741 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFA. Caralps
Quistos hidatídics supurats del pulmó . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.032 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFAlemany Vall, R
Estudis metabòlico-humorals en els asmàtics . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.096-097 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFAlemany Vall, R. i R. Llinàs Arnalot
Pneumotòrax espontani en un asmàtic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.094-095 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFAlsina i Bofill, J. i C. Just Busquets
La nostra experiència del reumatisme gonocòcic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.160-161 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFAlsina i Bofill, J. i Manuel Mascaró
Dificultats diagnòstiques en els quistos hidatídics de fet­ge . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.161-163 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFAmat i Bargués, Miquel
Mètode refractomètric bioquímic d'aplicació al diagnòstic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.168-169 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBarceló, P.
Calcificacions periarticulars escàpulo-humerals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.075-076 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBarceló, P.
El verí d'abella com antiàlgic i antireumàtic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.077-078 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBarceló, P. i F. Agustí
Bacteriologia focal i reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.080 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBaron, Paul
La presta: Uropol català . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.213-214 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBarraquer i Ferré, Lluís
Indicacions terapèutiques que comporta el diagnòstic de tumor cerebral . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.721-734 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFBarraquer, Ll. i M. Corachan Llort
Sobre un cas de neuràlgia del glossofaringi . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.133 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBarraquer, Ll., M. Corachan Llort, I. de Gispert i Ll. Castañer
Sobre un cas de meningioma paracentral originat a la falç . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.132 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBelart, J. i F. Agustí
Vacunes i toxines en el tractament del reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.079 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBoi Guilera
Senzill procediment per al diagnòstic de bossa rompuda. Utilitat . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.122-123 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBoi Guilera, Santiago Dexeus i Carles Carceller
La simfisiotomia parcial, tractament d'elecció de les desproporcions pèlvico-fetals relatives . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.170-171 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBordas i jané, R.
Organització de l'assistència psiquiàtrica a Catalunya . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.063-065 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFBordàs i Salellas, Francesc
Simptomatologia oftalmològica [dels tumors cerebrals] . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.613-633 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFCalvet, Jean
Tumors de l'epífisi i síndrome de macrogenitosòmia precoç . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.202-205 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCanals i Mayner, R.
Ossificacions metatraumàtiques paracondílies a la regió interna del genoll . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.108-110 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCaralps i Massó, A.
Neoplàsies malignes pulmonars simulant quistos hidatídics . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.034 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCaralps i Massó, A.
Unes consideracions sobre el quist hidatídic de la pleura . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.033 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCastaigne, J. i François Françon
Els reumatismes crònics i llur tractament crenoteràpic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.247-299 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFCervera, Leandre
La criptorquídia infantil és esmenable per mitjans mèdics o és acció quirúrgica? . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.131 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCervera, Leandre
La malenconia angoixosa i el seu fons endocrí . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.129 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCervera, Leandre i Hermini Castells
Nota clínica sobre diagnòstic i tractament de les àlgies de la insuficiència vertebral . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.130 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCervera, Leandre, Albert Folch-Pi i Bonaventura Benaiges
Comentaris a l'estadística personal d'hipòfisopaties vistes de 1933 a 1936 (nota pronòstica i terapèutica) . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.165 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCirera i Voltà, R.
La malaltia de Bouillaud no és res més que una síndrome. Hipòtesi sobre la seva etiopatogènia diversa . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.024 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCirera i Voltà, Ramon
La fibrositis. Procés fonamental d'algunes síndromes reumàtiques . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.015-016 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCorachan Llort, M.
El tractament dels glioblastomes cerebrals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.137-138 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCorachan Llort, M. i A. Llach Puig
El líquid cèfalo-raquidi en els tumors cerebrals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.136 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCorachan Llort, M. i J. Vallribera
La radiografia dels tumors del tercer ventricle . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.135 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCorachan Llort, M. i J. Vallribera
Les imatges radiològiques directes dels tumors cerebrals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.134 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCorachan, Manuel
Sobre el tractament de la colerràgia abundant consecutiva a la marsupialització de quistos hidatídics del fetge . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.028-029 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCorachan, Manuel
Tècnica d'aplicació dels empelts basals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.031 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCorachan, Manuel
Un cas de tractament ideal d'un aneurisma traumàtic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.030 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCor­tada, Xavier
Semimicromètode per a la determinació de la colesterina lliure i combinada de la sang . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.125-126 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCourp
A propòsit d'uns quants casos de febre tifoide . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.210-212 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCuatrecasas, Joan
¿Hi ha una quimioteràpia específica del reumatisme? . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.083 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCuatrecasas, Joan
Estudi etiològic i clinic del reumatisme. Assaig de classificació . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.015-103 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFCuatrecasas, Joan
Les indicacions crenològiques del reumatisme crònic a Catalunya . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.084-085 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCuatrecasas, Joan
Un cas atípic de quist hidatídic pulmonar . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.086-087 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCuatrecasas, Joan i J. Oriol Anguera
Radiologia pulmonar del reumatisme agut . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.081-082 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFCuatrecasas, Joan i Manuel Fort
Resultats de l'abscés de fixació en el tractament dels reumatismes infecciosos aguts i crònics . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.088 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFDhénin, L.
Limfoteràpia . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.020-023 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFDucos i Baille
Diagnòstic de la meningitis limfocitària aguda segons set casos personals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.217 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFDuran i Andreu, J.
Electrocardiografia del reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.152 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFDuran i Arrom
Cas clínic de pericarditis en un nen reumàtic i greu insuficiència cardíaca amb evolució favorable . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.049-050 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFDuran Mundó, P. i E. Andrade Carcasona
Un cas més de leishmaniosi visceral en l'adult . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.156-158 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFEscardó i Monté, Guillem
Característiques simptomatològiques referibles a la natura­lesa histològica [dels tumors cerebrals] . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.697-719 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFFernàndez Pellicer, E. i V. Artigas
La polipeptidèmia en els operats de litiasi biliar . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.176-177 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFFerrer i Solervicens, F., J. Alsina i Bofill i F. Panyella i Aldrufeu
Brots evolutius tuberculosos en el curs d'infeccions eberthianes . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.164 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFFíguls Carreté, Jaume
El tractament mixt iodat-termal en les lumbartrosis . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.053 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFFíguls Carreté, Jaume
Els banys termals en els reumatismes de Bouillaud . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.035-038 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFFíguls Carreté, Jaume
Estadística del reumatisme gotós i el seu tractament hidrotermal a Caldes de Montbui . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.051-052 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFFort i Ramis, Manuel
L'hematologia en els reumàtics . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.116-117 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFGabarró, Pere
Estenosi pilòrica per colelitiasi . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.114 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFGallart i Monés, F.
Formes doloroses de la hidatidosi hepàtica . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.143-145 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFGallart i Monés, F.
Un cas de quist no parasitari de fetge . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.146-147 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFGubern Salisachs, Lluís
L'etiologia de la retracció palmar i les seves relacions amb el reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.069-070 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFGubern Salisachs, Lluís
Un cas de quist hidatídic del lòbul esquerre del fetge perforat a l'estómac . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.071-072 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFHervé
Sol, alta muntanya i sofre . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.208-209 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFHollande, Paul
Tractament de la colibacil·losi per la cura associada de les deus Renal-Sant Quintí d'Arnèlia-dels-Banys . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.196-198 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFJany, Charles
L'acrodínia infantil en el Rosselló . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.215-216 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFLamarque, Paul
La histo-radiografia . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.218-219 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFLucena, Josep M.
La infecció focal prostàtica . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.066 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFLucena, Josep M.
Quist hidatídic renal . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.067-068 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMalaret i Vilar, Josep
Radiodiagnòstic d'alguns casos d'hèrnia diafragmàlica . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.057-059 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMalaret i Vilar, Josep
Radiodiagnòstic excepcional d'embaràs triple . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.060-061 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMalaret i Vilar, Josep
Radioteràpia del càncer de la laringe. Tècnica especial . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.056 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMalaret i Vilar, Josep
Radioteràpia del càncer de la mamella inoperable i de les metàstasis en la pell, ganglis i ossos. Resultats ac­tuals i radiodiagnòstic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.054-055 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMas i Alemany, Josep
Necessitat de coordinar els serveis de ramaderia de la Generalitat de Catalunya amb el decret del Govern de la República de 7 de desembre de 1931, reorganitzant els serveis de la Direcció General de Ramaderia . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.182-189 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMascaró i Porcar, Josep M.
Urgència obstètrica: indicacions . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.017-019 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMassa, Josep M.
Tractament del prostatisme per l'electroressecció endoscòpica . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.025-027 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMassons i Esplugas, Josep M.
Contribució a l'estudi de l'etiologia de les talàlgies . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.100-101 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMassons i Esplugas, Josep M.
La sedimentació globular en les malalties reumàtiques . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.104-105 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMassons i Esplugas, Josep M.
Tractament de les miàlgies i neuràlgies pel verí d'abella . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.102-103 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMercadal i Peyrí, J.
Dos casos de botó d'Orient doble . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.090 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMiserachs i Rigalt, M. i F. Cavanillas
Anúria transitòria consecutiva a una intervenció quirúrgica sobre focus sèptic i a una transfusió de sang . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.091 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMonguió, J.
Constitució i reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.118-119 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFMoragas i Gràcia, Ricard
El «liquoid» (Roche) en la tècnica dels hemocultius . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.166-167 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPàmies i Xercavins, J. i E. Peres i Casañas
La injecció intradèrmica i la ionització, vies d'elecció en el tractament de les àlgies pel verí d'abella . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.175 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPedró i Pons, A.
El tractament dels reumatismes crònics . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.105-246 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFPedró i Pons, A., P. Barceló i J. M. Vilaseca i Sabater
Estudi radiogràfic de les petites articulacions de la columna vertebral en l'espòndilo-artritis anquilopoiètica . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.073-074 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPi-Figueras, J. i V. Artigas
Consideracions sobre la «liver death» (mort hepàtica) . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.151 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPi-Figueres, J.
Sobre el tractament de les fístules cecals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.159 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPi-Figueres, J. i V. Artigas
Simptomatologia de la litiasi del colèdoc . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.148-149 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPonjoan, Albert
Còrio-epitelioma : formes anatomopatològiques i diagnòstic biològic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.045-046 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPonjoan, Albert
Tractament electiu de les cervicitis cròniques . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.047-048 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPortmann, G.
La cefalea i el diagnòstic del començament dels tumors cerebrals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.221-223 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPrim, Joan
Consideracions sobre el diagnòstic i tractament dels quistos hidatídics de fetge . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.191-193 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFPuig i Sureda, Joan
Quist hidatídic intraabdominal . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.437-504 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFRaventós i Moragas, A.
Exòstosis osteogèniques (estudi d'alguns casos) . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.154 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRaventós i Moragas, A.
Les peritonitis pneumocòciques i l'oportunitat de llur tractament quirúrgic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.153 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRaventós i Moragas, A.
L'evipan sòdic en la terapèutica del tètan . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.155 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRiser, Couadau i Planques
Els edemes i les estasis no tumorals dels hipertensos arterials . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.200-201 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRoca i de Viñals, Josep M. i Ricard Roca i de Viñals
La nostra experiència sobre les amígdales . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.172-174 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRocha, A. i E. Andratle
Comentaris sobre un cas d'agranulocitosi amb reacció leucemoide eosinofílica terminal . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.141-142 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRocha, A., V. Artigas i X. Cortada
Sobre icterícia mecànica experimental . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.139-140 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRocha, A., V. Artigas i Xavier Cortada
Existeix la cirrosi colostàtica experimental? . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.124 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFRodríguez-Arias, B.
3 Manifestacions clíniques inicials [dels tumors cerebrals] . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.589-612 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFRubio i Huerta, Llorenç
El tracoma a la Ribera Baixa del Xúquer . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.190 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSabaté, Primitiu
Quist hidatídic intraabdominal . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.505-536 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFSanllehí, J., Joan J. Permanyer i J. Vives
La prova de la galactosa en les malalties hepato-biliars . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.120-121 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSanyas
Diagnòstic entre el quist hidatídic i la tuberculosi pulmonar . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.220 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSayé, Lluís
Quist hidatídic intratoràcic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.399-436 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFSendrail, Marcel i Maurice Cahuzac
Enervacions pancreàtiques experimentals i glicoregulació . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.194-195 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSimarro, J.
La variabilitat d'alguns símptomes en neurologia . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.041-042 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSimarro, J.
Les altes dosis d'atropina en el tractament de la malaltia de Parkinson . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.039-040 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSimarro, J. i P. Barceló
Les osteoartropaties en la tabes . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.043-044 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSubirana, A.
Les neoplàsies intracranianes d'origen extracranià . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.180- p.181 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSubirana, A.
Sobre un signe clínic diferencial entre els tumors cerebrals supra i subtentorials . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.178-179 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSurinyach i Oller, R.
Al·lèrgia i reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.106-107 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFSurjus
Ruptura traumàtica d'un quist hidatídic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.206-207 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFTarragó, Vicenç, Josep M. Villarig, Salvador Riera i Joan Homedes
Geografia de la hidatidosi . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.303-321 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFTolosa i Colomer, E.
Diagnòstic focal dels tumors cerebrals . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.635-696 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFTorres-Carreres, R.
Dosificació radioteràpica en la infecció focal i en la hi­pertròfia amigdalina . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.062 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFTrias i Pujol, Antoni
Tractament dels quistos hidatidics intratoràcics . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.321-397 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFTrias i Pujol, J.
Nota biogràfica sobre el Dr. Antoni de Monrabà i Roca . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.115 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFTrias i Pujol, J. i F. Jimeno i Vidal
Tractament de les fractures del coll del fémur . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.089 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFTrias Pujol, Joaquim
Vòmica hidatídica d'origen hepàtic . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.098-099 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFTrueta Raspall, J. i G. Baillat
La hidatidosi òssia . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[1] : Ponències, p.537-585 - Ref. CSIC Reg. 78.379 -

PDFValdiguie, P.
La injecció intratisular d'aigua sulfurada sòdica en el tractament del reumatisme crònic a Ax-les-Thermes . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.199 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFVallribera, J. i F. Ar­tigas
Un cas d'ulcus duodenal perforat a vies biliars diagnosticat radiològicament . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.150 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFVila i Abadal, Lluís
Diàtesi atròfica i reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.127-128 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFVilardell, Josep M.
Cirurgia i reumatisme . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.113 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFVilardell, Josep M., Lluís G. Guilera i B. Pla i Majó
Les paratiroides. Elements d'anatomia i fisiologia clíniques . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.111-112 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

PDFVives Mañé, Josep
Velocitat de sedimentació dels eritròcits i alteracions sèriques en algunes afeccions reumàtiques inflamatòries . -- 1936 . -- 9è Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana
Vol.[2] : Comunicacions, p.092-093 - Ref. CSIC Reg. 78.380 -

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal