<
 

 

Josep Maria Massons i Esplugues

Valls, 1913

Metge i historiador de la medicina. Al 1936, participà en el 9è CMBLC amb diversos estudis sobre la sedimentació globular en les malalties reumàtiques, el tractament de les miàlgies i neuràlgies pel verí d’abella i una contribució a l’estudi de l’etiologia de les talàlgies. 


Document